ข่าว

วิดีโอดวงรายปักษ์ 16-30 พฤศจิกายน 2561 โดยสำนักโหร อุตตราษาฒ (ดวงคู่สร้างคู่สม)

โดย ไทยรัฐ

ดวงรายปักษ์ 16-30 พฤศจิกายน 2561 โดยสำนักโหร อุตตราษาฒ (ดวงคู่สร้างคู่สม)

ดวงรายปักษ์ 16-30 พฤศจิกายน 2561 โดยสำนักโหร อุตตราษาฒ (ดวงคู่สร้างคู่สม)

ราศีกุมภ์

(15 ก.พ. - 14 มี.ค.)

ชีวิตรักและความสัมพันธ์กับคนต่างเพศจะสะดุดบ้างไม่ราบรื่นไม่ใช่จังหวะที่ท่านจะริเริ่มคบหากับคนต่างเพศที่พึงใจจังหวะ ดีๆ ไม่มีท่านอาจพบคนที่ถูกใจแต่เป็นคนที่มีเจ้าของจับจองไว้แล้วอย่างลับๆ ทำให้เริ่มต้นรับก็สะดุดเสียแล้วท่านที่มีรักแล้วจะพบคนใหม่ที่ท่านคิดว่าจะดีกว่าคนเก่าซึ่งความจริงหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ทำให้ท่านมีรักซ้อนซ่อนเร้นอยู่ภายในมีความผูกพันระหว่างเพศกับคนที่ 3 หรือที่ 4 ทำให้ชีวิตคู่ยากมากต่อไป มีชีวิตรักแล้วควรสำรวมอยู่ในกรอบจะดีกว่าไปดิ้นรนหาปัญหาใส่ตัว

ท่านจะเพิ่มขยายวงมิตรสหายให้กว้างขึ้นไปอีก มีการเดินทางในระยะใกล้ๆ หรือระยะไกลๆ บ่อยเป็นพิเศษต้องติดต่อสมาคมกับกลุ่มโน้นคนนี้เพราะท่านจะมีงานหรือธุรกิจในด้านอำนวยความสะดวกความสบายใจให้แก่ผู้คนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่โดยเหตุ ที่มนุษยสัมพันธ์ของท่านกําลังเด่นท่านจึงสามารถสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่กลุ่มต่างๆ ได้ดี

งานที่ชะลอตัวลงไปบ้างมีช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา ก็จะกลับมาสนุกคึกคักขึ้นอีกระยะหนึ่ง ท่านจะทำงานหนักแต่ไม่เหนื่อยเพราะสนุกไปกับงานใหม่ๆ ควรช่วยโอกาสเร่งรัดจัดการงานเก่าที่คั่งค้างอยู่ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ลงไปถึงการเจรจาเพื่อขอความช่วยเหลือ ขอความร่วมมือต่างๆ อนึ่งท่านที่มีช่องทางเร่งรัดหนี้สินของขึ้นอีกด้วยเงินค่อนข้างฝืดไม่มีช่องทางรายได้ใหม่ๆ เข้ามามีแต่เงินที่ลูกหนี้นำมาชำระบ้างไม่มากนัก แต่มีรายจ่ายแทบทุกวันต้องใช้จ่ายหลายอย่างที่ท่านต้องจ่ายด้วยความจำเป็นลดรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยไม่จำเป็นเอาไว้ให้เหนียวแน่นที่สุดระวังอุบัติเหตุตกจากที่สูงหรือสิ่งของที่สูงตกใส่ ระวังอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดอัคคีภัยในรูปแบบต่างๆ ไว้บ้าง

โรคภัยถึงไม่ปรากฏในระยะนี้ แต่ก็ควรรักษาสุขภาพหรืออันตรายที่เกิดบริเวณหน้าแข้งตลอดถึงหัวเข่าไว้บ้างก็จะดี

ดวงรายปักษ์ 12 ราศี

ดวงประจำวันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2561

Share Tweet Line