ดูดวงลัคนาราศีตุล ดวงครึ่งปีหลัง 2567  อ.ลักษณ์ โหราธิบดี

ลัคนาราศีตุล 

ครึ่งปีหลังจะเป็นจุดเปลี่ยนมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเทสุดกำลังลงมือทำ จะสำเร็จ 

ให้ทบทวนชีวิต คิดใหม่ทำใหม่ เป็นชีวิตที่จะสดใสรุ่งเรือง ต้องบอกว่าเป็นจังหวะแห่งการสร้างรากฐานจะประสบความสำเร็จ  

ชีวิตต้องเปลี่ยนแปลง ต้องทำสิ่งที่ไม่เคยทำ ที่ตรงกันข้าม และจะเริ่มต้นดีในช่วงครึ่งปีหลัง 2567 อย่างแน่นอน

การเงิน 9 ก.ค. มีตำแหน่งเป็นราชาโชค ด้วยบุญเก่า หรือสิ่งที่กระทำ จะไล่เรียงมา โดดเด่นไปเรื่อยๆ เป็นจุดที่สำเร็จในสิ่งที่หวังและปรารถนา 

หลังวันที่ 13 ก.ค.-25 ส.ค. 67 เงินหมุนได้มาจ่ายไป ไม่ใช่ปัญหาถือเป็นเรื่องปกติ แต่จะมีจุดแห่งความสำเร็จ 

การงาน เมื่อคุณเป็นคนติสต์ รักดนตรี รักศิลปะ มีโลกส่วนตัว คุณต้องทำให้ร่างกายแข็งแรง เพราะเงินมาตามกำลังกาย ร่างกายเป็นบ่อเกิดแห่งเงิน ถ้าร่างกายไม่แข็งแรง ทรัพย์จะไม่มา ทรัพย์จะหดหาย นั่นเอง.