ฤกษ์มงคล หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา ฤกษ์ดีเดือน มิถุนายน 2567 หมอช้างเปิดฤกษ์ เจรจา เปิดธุรกิจ ทำการค้า ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ โดยหมอช้างให้ฤกษ์ที่ดีที่สุด โดยไม่ได้อ้างอิง หรือผูกดวงของใคร ซึ่งเป็นฤกษ์รวมและใครก็สามารถนำไปใช้ได้ หมอช้าง เปิดเผยว่า ฤกษ์ดังกล่าว ไม่จำเป็นต้องยึดหลักใด ให้ถือเป็นฤกษ์สะดวก 

  • 7 มิถุนายน 2567
  • 13 มิถุนายน 2567
  • 23 มิถุนายน 2567 
ฤกษ์มงคล มิถุนายน 2567
ฤกษ์มงคล มิถุนายน 2567

ฤกษ์มงคลดังกล่าว หมอช้างกล่าวว่า สามารถใช้เป็นฤกษ์สะดวกได้เช่นกัน