ไลฟ์สไตล์
100 year

ศีล 5 ข้อ หลักคุณธรรมพื้นฐานของชาวพุทธ มีอะไรบ้าง?

ไทยรัฐออนไลน์
27 เม.ย. 2564 12:49 น.
SHARE

ในบรรดาหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า "ศีล 5" นับเป็นข้อปฏิบัติที่ชาวพุทธรู้จักกันดี เพราะเป็นหลักธรรมที่เริ่มเรียนกันตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา สั่งสอนกันในสถาบันครอบครัว ไปจนถึงระดับชุมชน อีกทั้งยังสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

รู้จักศีล 5 หลักคุณธรรมพื้นฐาน มีอะไรบ้าง?

ศีล 5 หรือเบญจศีล 5 หมายถึง หลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่มอบไว้เป็นหลักธรรม และคุณธรรมพื้นฐาน 5 ข้อ ให้พุทธศาสนิกชน ฆราวาส และพระภิกษุ ยึดถือปฏิบัติตาม โดยสามารถจำง่ายๆ ได้ดังนี้

1. ห้ามฆ่าสัตว์
2. ห้ามลักทรัพย์
3. ห้ามผิดลูกเมียผู้อื่น
4. ห้ามพูดเท็จ
5. ห้ามดื่มสุรา และของมึนเมา

สมาทานศีล 5 คืออะไร และควรสวดอย่างไร?

กิจกรรมทางศาสนาของชาวพุทธ มักจะมีการสวดบทสมาทานศีล 5 โดยพระสงฆ์จะท่องศีล 5 เป็นบทสวดภาษาบาลี เพื่อเป็นการมอบศีล ส่วนการที่พุทธศาสนิกชนขานรับศีล 5 ก็หมายถึง การน้อมรับว่าจะปฏิบัติตนตามศีลทั้ง 5 ข้อนั่นเอง 

ศีลข้อที่ 1
ปาณาติปาตา เวรมณี สิกฺขาปทํสมาทิยามิ
- เราจะถือศีล โดยเว้นจากฆ่าสัตว์ และการเบียดเบียนชีวิตผู้อื่น

ศีลข้อที่ 2
อทินฺนาทานา เวรมณี สิกฺขาปทํสมาทิยามิ
- เราจะถือศีล โดยเว้นจากการลักทรัพย์ ลักขโมย และเอาสิ่งของผู้อื่นมาครอบครองอย่างไม่ถูกต้อง

ศีลข้อที่ 3
กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี สิกฺขาปทํสมาทิยามิ
- เราจะถือศีล โดยเว้นจากการประพฤติไม่เหมาะสมทางเพศ ไม่ประพฤติผิดในกาม

ศีลข้อที่ 4
มุสาวาทา เวรมณี สิกฺขาปทํสมาทิยามิ
- เราจะถือศีล โดยเว้นจากการพูดโกหก และกล่าวเท็จ

ศีลข้อที่ 5
สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณี สิกฺขาปทํสมาทิยามิ
- เราจะถือศีล โดยเว้นจากการดื่มสุรายาเมา อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

การปฏิบัติตามหลักศีล 5 มีประโยชน์อย่างไร?

ประโยชน์ของศีล 5 จะช่วยให้ผู้ที่ยึดถือปฏิบัติตามหลักคุณธรรมพื้นฐานทั้ง 5 ข้อนี้ เป็นผู้ประพฤติชอบ ปราศจากการถูกเบียดเบียนทำร้าย ครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มิตรสหายรักใคร่ ผู้คนให้ความเคารพนับถือ ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น และเป็นผู้ที่ครองสติด้วยความไม่ประมาท

ศีล 5 ถือเป็นข้อปฏิบัติที่เรียบง่ายในชีวิตประจำวัน ที่หลายคนอาจมองข้าม คุณธรรมพื้นฐานเหล่านี้สามารถเริ่มทำได้ทันที จะช่วยให้การดำเนินชีวิตมีความผาสุก ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และเป็นกุศลอย่างยิ่ง

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ศีล 5ศีล 5 ข้อสมาทานศีล 5 คือศีล 5 บทสวดศีล 5 มีอะไรบ้างศีล 5 มีประโยชน์อย่างไรบทความน่าอ่าน

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 06:28 น.