ไลฟ์สไตล์
100 year
140 ชื่อมงคลผู้หญิง ดูดีทันสมัย เปลี่ยนชีวิตให้ประสบความสำเร็จ

ชื่อมงคลผู้หญิง ดูดีทันสมัย เปลี่ยนชีวิตให้ประสบความสำเร็จ

ไทยรัฐออนไลน์
22 ม.ค. 2564 18:04 น.
SHARE

“ชื่อมงคล” คือชื่อที่นิยมตั้งกันให้ตรงกับวันเกิด หรือดวงพื้นฐานของผู้ที่เกิดวันนั้น โดยวิธีดูชื่อมงคลที่ง่ายที่สุด คือการตั้งชื่อตรงกับวันเกิดในแต่ละสัปดาห์ และใช้หลักทักษาปกรณ์ ซึ่งก็คือการเลือกพยัญชนะมาประกอบเป็น วรรคเดช วรรคศรี เพื่อดูค่าตัวเลขตามหลักเลขศาสตร์ ว่าส่งเสริมเรื่องใดบ้าง

ชื่อมงคลผู้หญิงเกิดวันจันทร์

ข่าวแนะนำ

คนเกิดวันจันทร์ มักไม่นิยมใช้อักษรกาลกิณี คือ อ และสระต่างๆ

กัญจนพร (กัน-จะ-นะ-พอน) เปรียบดั่งทองอันประเสริฐ
จอมขวัญ (จอม-ขวัน) ผู้เป็นมิ่งขวัญที่หนึ่ง
ชนวรรณ (ชะ-นะ-วัน) ผู้มีผิวพรรณงดงาม
ณัฐรัตน์ (นัด-ถะ-รัด) ผู้มีความรู้อันประเสริฐ
นภัสสร (นะ-พัด-สอน) แสงจากท้องฟ้า
บวรรัช (บอ-วอน-รัด) สมบัติอันประเสริฐ
ปวันรัตน์ (ปะ-วัน-รัด) แก้วรัตน์บริสุทธิ์
ฝนแก้ว (ฝน-แก้ว) หยาดน้ำหยดอันมีค่าจากฟากฟ้า
พรรณวร (พัน-นะ-วอน) ผิวพรรณสวยงาม
ภัทรพร (พัด-ทระ-พอน ความเจริญและประเสริฐ
มนพร (มะ-นะ-พอน) ผู้มีใจประเสริฐ
รณพร (รน-นะ-พอน) ผู้มีเสียงไพเพราะ
วรันธร (วะ-รัน-ทอน) ผู้ดำรงสิ่งดีงาม
แววพรรณ (แวว-พัน) ผู้ที่มีผิวพรรณผ่องใส
สัจจพร (สัด-จะ-พอน) ผู้ถือมั่นในสัจจะอันประเสริฐ
หทัยภัทร (หะ-ไท-พัด) ผู้มีจิตใจที่ดีงาม
อนัญพร (อะ-นัน-ยะ-พอน) ไม่มีใครอื่นประเสริฐกว่า
อรอมล (ออน-อะ-มน) หญิงสาวผู้ปราศจากมลทิน
อัณณ์ (อัน) แม่น้ำ, ตัวหนังสือ

ชื่อมงคลผู้หญิงเกิดวันอังคาร

คนเกิดวันอังคาร มักไม่นิยมใช้อักษรกาลกิณี คือ ก, ข, ค, ฆ, ง

จตุรภัทร (จะ-ตุ-ระ-พัด) พร 4 ประการที่ผู้คนทั้งปวงปรารถนา
เจตสุภา (เจด-สุ-ภา) ผู้มีความคิดดีงาม
ฉันท์สินี (ฉัน-สิ-นี) หญิงงามผู้มีความใฝ่ดี
ชนาพร (ชะ-นา-พอน) ผู้ประเสริฐ
ญาณัช (ยา-นัด) ผู้เกิดมาเพื่อความรู้
ฐิตา (ถิ-ตา) ผู้ดำรงมั่น
ณัฐวลัญช์ (นัด-วะ-ลัน) เครื่องหมายของนักปราชญ์ 
ถิรมน (ถิ-ระ-มน) ผู้มีจิตใจมั่นคง
ทัตพิชา (ทัด-พิ-ชา) ผู้ได้รับประสาทวิชาความรู้ ผู้ได้รับความรู้
ธนารีย์ (ทะ-นา-รี) มีทรัพย์อันประเสริฐ
ธาวัลย์ (ทา-วัน) ผู้มีความบริสุทธิ์
นันทิพร (นัน-ทิ-พอน) ผู้มีความสุขอันประเสริฐ
บุญนิสา (บุน-นิ-สา) ยิ่งใหญ่ด้วยบุญ
ปฐมา (ปะ-ถะ-มา) ผู้เป็นที่หนึ่ง
ประณาลี (ประ-นา-ลี) ผู้ประดุจดั่งสายน้ำ
ผาณิตนิภา (ผา-นิด-นิ-พา) ผู้อ่อนหวานเหมือนน้ำอ้อย
พนิตา (พะ-นิ-ตา) หญิงสาว
ลาภิน (ลา-พิน) ผู้มีลาภ
วลัยพร (วะ-ไล-พอน) กำไลข้อมืออันงดงาม

ชื่อมงคลผู้หญิงเกิดวันพุธกลางวัน

คนเกิดวันพุธกลางวัน มักไม่นิยมใช้อักษรกาลกิณี คือ จ, ฉ, ช, ซ, ฌ , ญ

กนกทิพย์ (กะ-หนก-ทิบ) ทองคำ
เขมินทรา (เข-มิน-ทรา) ผู้มีอารมณ์ที่ดี
คัทลียา (คัด-ทรี-ยา) กล้วยไม้ชนิดหนึ่ง
ฐิตาภา (ถิ-ตา-พา) ผู้มีความมั่นคงรุ่งเรืองนาน
ณัฐปานี (นัด-ถะ-ปา-นี) นักปราชญ์ผู้มีฝีมือ
ตีรณา (ตี-ระ-นา) ผู้มีปัญญาไตร่ตรอง
ทัตสรวง (ทัด-สวง) ผู้ที่สวรรค์ประทานมา
ธฤดี (ทะ-รึ-ดี) ผู้มีความตั้งมั่น
นันทินี (นัน-ทิ-นี) ผู้มีความบันเทิง ผู้มีความสุข
บัณฑิตา (บัน-ดิ-ตา) ผู้ฉลาด ผู้มีความรู้
บุณยาพร (บุน-ยา-พอน) ผู้ประเสริฐด้วยความดี
ปฐมพร (ปะ-ถม-พอน) พรอันเป็นที่หนึ่ง
ปภาวดี (ปะ-พา-วะ-ดี) แสงสว่าง
ฝนสุดา (ฝน-สุ-ดา) หญิงสาวที่มาช่วงฝนตก
พรทิพา (พอน-ทิ-พา) กลางวันอันประเสริฐ
พิมพ์ทอง (พิม-ทอง) ผู้มีรูปงามดังทอง
ภวิกา (พะ-วิ-กา) ผู้มีความเจริญ
รติมา (ระ-ติ-มา) ผู้มีความรัก มีความสุข
วนัสบดี (วะ-นัด-บอ-ดี) ต้นไม้ใหญ่

ชื่อมงคลผู้หญิงเกิดวันพุธกลางคืน

คนเกิดวันพุธกลางคืน มักไม่นิยมใช้อักษรกาลกิณี คือ บ, ป, ผ, ฝ, พ, ฟ, ภ, ม

กนกกาญจน์ (กะ-หนก-กาน) ทองคำอันล้ำค่า
กาญจนี (กาน-จะ-นี) ทอง
ขวัญใจ (ขวัน-ใจ) ยอดดวงใจ, หญิงสุดที่รัก
คริษฐา (คะ-ริด-ถา) ผู้ที่น่าบูชาที่สุด
จารีย์ (จา-รี) ผู้มีความประพฤติที่ดี
จิตรเลขา (จิด-เล-ขา) ผู้มีรูปภาพงามยิ่ง
ชนิศา (ชะ-นิ-สา) ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน
ณัฐวศา (นัด-วะ-สา) หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
ดารินทร์ (ดา-ริน) ดวงดาวที่ยิ่งใหญ่ 
ตีรณา (ตี-ระ-นา) ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง
ทิชากร (ทิ-ชา-กอน) ผู้ที่ได้เกิดใหม่
ธยานี (ทะ-ยา-นี) ผู้มีปัญญาแห่งพินิจ
ธีรดา (ที-ระ-ดา) ผู้ยินดีในความรู้  
นรียา (นะ-รี-ยา) สตรี
รัญชนา (รัน-ชะ-นา) น่ายินดี น่ารัก
วลีรัตน์ (วะ-ลี-รัด) ถ้อยคำที่ไพเราะ
สุวิชาดา (สุ-วิ-ชา-ดา) ผู้ที่เกิดมาในสิ่งแวดล้อมที่ดี
อนันตญา (อะ-นัน-ตะ-ยา) ผู้รู้ไม่สิ้นสุด
อโรชา (อะ-โร-ชา) ไร้โรคภัย

ชื่อมงคลผู้หญิงเกิดวันพฤหัสบดี

คนเกิดวันพฤหัสบดี มักไม่นิยมใช้อักษรกาลกิณี คือ ด, ต, ถ, ท, ธ, น

กชวรรณ (กด-ชะ-วัน) ผู้มีผิวพรรณเหมือนดอกบัว
ครองขวัญ (ครอง-ขวัน) มิ่งขวัญ
จรรยพร (จัน-ยะ-พอน) ผู้มีความประพฤติดี 
จิระภา (จิ-ระ-พา) ผู้มีแสงสว่างนาน 
ณฐพร (นะ-ถะ-พอน) นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
บงกช (บง-กด) ดอกบัว
บุรัสกร (บุ-รัด-สะ-กอน) ผู้มีความคิดริเริ่มก่อนคนอื่น
ประภาศรี (ประ-พา-สี) ผู้มีแสงสว่างเป็นมงคล
พัชรียา (พัด-ชะ-รี-ยา) พระอินทร์
พีรยา (พี-ระ-ยา) ความเพียร
มัลลิกา (มัน-ลิ-กา) ดอกมะลิ
รมยกร (รม-ยะ-กอน) สร้างความรื่นรมย์ สร้างความสุข
รุจาภา (รุ-จา-พา) มีรัศมีเรืองรอง ผู้รุ่งเรืองยิ่ง
วรัชญ์ (วะ-รัด) ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
วัศยา (วัด-สะ-ยา) ผู้ที่เชื่อฟัง
วิสาข์ (วิ-สา) เดือนวิสาขะ
ศศิ (สะ-สิ) ดวงจันทร์
ศิศิรา (สิ-สิ-รา) น้ำค้าง
สราวลี (สะ-รา-วะ-ลี) แถวลูกศร

ชื่อมงคลผู้หญิงเกิดวันศุกร์

คนเกิดวันศุกร์ มักไม่นิยมใช้อักษรกาลกิณี คือ ย, ร, ล, ว

กนกกาญจน์ (กะ-หนก-กาน) ทองคำล้ำค่า
กสิณา (กะ-สิ-นา) สิ่งแวดล้อมที่สร้างให้เกิดสมาธิ
ฉันทิศา (ฉัน-ทิ-สา) ผู้ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี
ชญานี (ชะ-ยา-นี) ผู้มีความรู้
ชนาภา (ชะ-นา-พา) คนผู้มีความรุ่งเรือง
ณิชมน (ชิด-ชะ-มน) ผู้มีใจบริสุทธิ์
ทัตพิชา (ทัด-พิ-ชา) ผู้ได้รับประสาทวิชาความรู้ ผู้ได้รับความรู้
ธัชนันท์ (ทัด-ชะ-นัน) ความบันเทิง
นันทิชา (นัน-ทิ-ชา) ผู้เกิดมาเพื่อมีความสุข 
นิชกานต์ (นิด-ชะ-กาน) ผู้ที่เกิดมาเพื่อเป็นที่รัก
บุญสิตา (บุน-สิ-ตา) ผู้ที่เกิดมาด้วยความดี
ปฤษณา (ปริด-สะ-หนา) คำถาม
ปุณณภา (ปุน-นะ-พา) รัศมีอันเต็มเปี่ยม
พัทธมน (พัด-ทะ-มน) ผู้ที่เกิดมาเพื่อผูกพันทางใจ
พิสชา (พิด-สะ-ชา) ดอกบัว
ภัคธีมา (พัก-คะ-ที-มา) ผู้ฉลาด
ศีตภา (สี-ตะ-พา) พระจันทร์
อดิศา (อะ-ดิ-สา) ผู้ยิ่งใหญ่
อัมพิกา (อำ-พิ-กา) น้ำนม

ชื่อมงคลผู้หญิงเกิดวันเสาร์

คนเกิดวันเสาร์ มักไม่นิยมใช้อักษรกาลกิณี คือ ฎ, ฏ, ฐ, ฑ, ฒ, ณ

กชนิภา (กด-ชะ-นิ-พา) บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว
กนกอร (กะ-หนก-ออน) ผู้หญิงที่ดี
ขวัญเนตร (ขวัน-เนด) มิ่งขวัญเจริญตา
ครองพร (ครอง-พอน) ผู้คงความดีไว้ตลอดไป
จรรยา (จัน-ยา) ความประพฤติ 
จิดาภา (จิ-ดา-พา) ความรุ่งเรืองมาก
จินดารัตน์ (จิน-ดา-รัด) ผู้มีความคิดเป็นเลิศ
ชนิศา (ชะ-นิ-สา) ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน
ชลพินทุ์ (ชะ-ละ-พิน) หยาดน้ำ
ชัญญา (ชัน-ยา) ผู้ประเสริฐ 
ทิพนาถ (ทิบ-พะ-นาด) พระอาทิตย์
ธนากร (ทะ-นา-กอน) บ่อเกิดแห่งทรัพย์
ธรรมนาถ (ทำ-มะ-นาด) ธรรมอันเป็นที่พึ่ง
นีรา (นี-รา) น้ำ
เบญจมาศ (เบน-จะ-มาด) ดอกเบญจมาศ
ปภาดา (ปะ-พา-ดา) ผู้รุ่งเรือง
ปริชญา (ปะ-ริด-ชะ-ยา) ผู้รอบรู้
พุทธิพร (พุด-ทิ-พอน) ผู้มีปัญญาดี
รัญชน์ (รัน) ความยินดี

ชื่อมงคลผู้หญิงเกิดวันอาทิตย์

คนเกิดวันอาทิตย์ มักไม่นิยมใช้อักษรกาลกิณี คือ ศ, ษ, ส, ห, ฬ, ฮ

กณิกนันต์ (กะ-นิก-นัน) ละเอียดยิ่ง
กัญจนา (กัน-จะ-นา) ทองคำ
ขวัญตา (ขวัน-ตา) สิ่งเจริญตา
คณพร (คะ-นะ-พอน) ผู้มีพรรคพวกดี
จรินทร (จะ-ริน-ทอน) ผู้เป็นใหญ่ในการเดินทาง
ฉันชนก (ฉัน-ชะ-นก) ผู้เกิดมาเหมือนพ่อบังเกิดเกล้า
ชญาภา (ชะ-ยา-พา) ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ
ชนิตา (ชะ-นิ-ตา) มารดาผู้ให้กำเนิด
ณฤดี (นะ-รึ-ดี) ผู้ยินดีในความรู้
ตุลยดา (ตุน-ยะ-ดา) ความเสมอภาค
ทรงพร (ซง-พอน) ผู้มีพรประเสริฐ
ธนิดา (ทะ-นิ-ดา) ผู้มีจิตใจหนักแน่น
ธมน (ทะ-มน) ผู้ไร้มลทิน 
ธวัลพร (ทะ-วัน-พอน) ผู้บริสุทธิ์และประเสริฐ
นนทลี (นน-ทะ-ลี) ประดุจแม่
ปรางทิพย์ (ปราง-ทิบ) แก้มงาม
พีรดา (พี-ระ-ดา) ความกล้า
มัทนา (มัด-ทะ-นา) คำสดุดี
วรดา (วอ-ระ-ดา) ความประเสริฐ 

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ชื่อมงคลชื่อมงคลผู้หญิงชื่อมงคลผู้หญิง วันจันทร์ชื่อมงคลผู้หญิง วันอังคารชื่อมงคลผู้หญิง วันพุธชื่อมงคลผู้หญิง วันพฤหัสบดีชื่อมงคลผู้หญิง วันศุกร์ชื่อมงคลผู้หญิง วันเสาร์ชื่อมงคลผู้หญิง วันอาทิตย์สาระน่ารู้

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 21:06 น.