ความสะพรึง! คำทำนายโบราณ เปิด 'ตำนานนางสงกรานต์' ลี้ลับ

ข่าว

ความสะพรึง! คำทำนายโบราณ เปิด 'ตำนานนางสงกรานต์' ลี้ลับ

ไทยรัฐออนไลน์

2 เม.ย. 2561 06:15 น.

บันทึก

สะพรึงกับคำทำนายของนางสงกรานต์ 2561 ปีนี้ นางสงกรานต์ในปี 2561 ออกมา โดยชื่อว่า นางมโหธรเทวีปีนี้ ทรงพาหุรัด ทัดดอกสามหาว (ผักตบชวา) เครื่องประดับนิลรัตน์ ภักษาหารเนื้อทราย หัตถ์ขวาถือจักร หัตถ์ซ้ายถือตรีศูล มีมยุรายูง (นกยูง) เป็นพาหนะ ทำนายน้ำน้อย ธัญญาหารบริบูรณ์...

'ถามว่าปีนี้นางสงกรานต์ดุไหม ดุไม่ดุให้ดูตรงนี้กินอะไร ปีนี้กินเนื้อทราย กินสัตว์ มือขวาถือจักร มือซ้ายถือตรีศูล เรียกว่าถืออาวุธมา นกยูงคือความสวยงาม เหมือนกับว่าสวยสังหาร หมายถึงภาพทุกอย่างเหมือนจะดี แต่ไม่ใช่ ซ่อนความโหดร้าย รุนแรงไว้ข้างหลัง'

ไทยรัฐออนไลน์เปิดตำนานนางสงกรานต์มาให้อ่านกัน

เปิดตำนานนางสงกรานต์

หากย้อนไปดู มีหลายตำนานมากเกี่ยวกับนางสงกรานต์ หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องราวตามจารึกที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม บอกไว้ว่าตามพระบาลีฝ่ายรามัญว่า ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีเศรษฐีคนหนึ่ง รวยทรัพย์แต่อาภัพบุตร ตั้งบ้านอยู่ใกล้กับนักเลงสุราที่มีบุตรสองคน วันหนึ่งนักเลงสุราต่อว่าเศรษฐี จนเศรษฐีน้อยใจ วันหนึ่งพอถึงช่วงที่พระอาทิตย์ยกขึ้นสู่ราศีเมษ เศรษฐีได้พาบริวารไปยังต้นไทรริมน้ำ พอถึงก็ได้เอาข้าวสารลงล้างในน้ำเจ็ดครั้ง แล้วหุงบูชาอธิษฐานขอบุตรกับรุกขเทวดาในต้นไทรนั้น รุกขเทวดาเห็นใจเศรษฐี จึงเหาะไปเฝ้าพระอินทร์ ไม่ช้าพระอินทร์ก็มีเมตตาประทานให้เทพบุตรองค์หนึ่งนาม "ธรรมบาล" ลงไปปฏิสนธิในครรภ์ภรรยาเศรษฐี ไม่ช้าก็คลอดออกมา

ทั้งนี้ เศรษฐีตั้งชื่อให้กุมารน้อยนี้ว่า ธรรมบาลกุมาร และได้ปลูกปราสาทไว้ใต้ต้นไทรให้กุมารนี้อยู่อาศัย

จากนั้น เมื่อเขาโตขึ้น ได้เรียนรู้ซึ่งภาษานก และเรียนไตรเภทจบเมื่ออายุได้เจ็ดขวบ เขาได้เป็นอาจารย์บอกมงคลต่างๆ แก่คนทั้งหลาย อยู่มาวันหนึ่ง ท้าวกบิลพรหม ได้ลงมาถามปัญหากับธรรมบาลกุมาร 3 ข้อ ถ้าธรรมบาลกุมารตอบได้ก็จะตัดเศียรบูชา แต่ถ้าตอบไม่ได้จะตัดศีรษะธรรมบาลกุมารเสีย ท้าวกบิลพรหมถามธรรมบาลกุมารว่า ตอนเช้าศรีอยู่ที่ไหน ตอนเที่ยงศรีอยู่ที่ไหน และตอนค่ำศรีอยู่ที่ไหน ทันใดนั้นธรรมบาลกุมารจึงขอผัดผ่อนกับท้าวกบิลพรหมเป็นเวลา 7 วัน

ทางธรรมบาลกุมารก็พยายามคิดค้นหาคำตอบ ล่วงเข้าวันที่ 6 ธรรมบาลกุมารก็ลงจากปราสาทมานอนอยู่ใต้ต้นตาล เขาคิดว่า ขอตายในที่ลับยังดีกว่าไปตายด้วยอาญาท้าวกบิลพรหม บังเอิญบนต้นไม้มีนกอินทรี 2 ตัวผัวเมียเกาะทำรังอยู่ นางนกอินทรีถามสามีว่า พรุ่งนี้เราจะไปหาอาหารแห่งใด สามีตอบนางนกว่า เราจะไปกินศพธรรมบาลกุมาร ซึ่งท้าวกบิลพรหมจะฆ่าเสีย ด้วยแก้ปัญหาไม่ได้ นางนกจึงถามว่า คำถามที่ท้าวกบิลพรหมถามคืออะไร สามีก็เล่าให้ฟัง ซึ่งนางนกก็ไม่สามารถตอบได้ สามีจึงเฉลยว่า ตอนเช้า ศรีจะอยู่ที่หน้า คนจึงต้องล้างหน้าทุกๆ เช้า ตอนเที่ยง ศรีจะอยู่ที่อก คนจึงเอาเครื่องหอมประพรมที่อก ส่วนตอนเย็น ศรีจะอยู่ที่เท้า คนจึงต้องล้างเท้าก่อนเข้านอน ธรรมบาลกุมารก็ได้ทราบเรื่องที่นกอินทรีคุยกันตลอด จึงจดจำไว้

รุ่งขึ้นท้าวกบิลพรหมมาตามสัญญาที่ให้ไว้ทุกประการ ธรรมบาลกุมารจึงนำคำตอบที่ได้ยินจากนกไปตอบกับท้าวกบิลพรหม ท้าวกบิลพรหมจึงตรัสเรียกธิดาทั้งเจ็ดอันเป็นบาทบริจาริกาพระอินทร์มาประชุมพร้อมกัน แล้วบอกว่า เราจะตัดเศียรบูชาธรรมบาลกุมาร ถ้าจะตั้งไว้ยังแผ่นดิน ไฟก็จะไหม้โลก ถ้าจะโยนขึ้นไปบนอากาศ ฝนก็จะแล้ง ถ้าจะทิ้งในมหาสมุทร น้ำก็จะแห้ง จึงให้ธิดาทั้งเจ็ดนำพานมารองรับ แล้วก็ตัดเศียรให้นางทุงษะ ผู้เป็นธิดาองค์โต จากนั้นนางทุงษะก็อัญเชิญพระเศียรท้าวกบิลพรหมเวียนขวารอบเขาพระสุเมรุ 60 นาที แล้วเก็บรักษาไว้ในถ้ำคันธุลี ในเขาไกรลาศ

จากนั้นมาทุกๆ 1 ปี ธิดาของท้าวกบิลพรหมทั้ง 7 ก็จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาทำหน้าที่อัญเชิญพระเศียรท้าวกบิลพรหมแห่ไปรอบเขาพระสุเมรุ เป็นเวลา 60 นาที แล้วประดิษฐานตามเดิม ในแต่ละปีนางสงกรานต์แต่ละนางจะทำหน้าที่ผลัดเปลี่ยนกันตามวันมหาสงกรานต์ ดังนี้

นางสงกรานต์ทั้ง 7 วัน

วันอาทิตย์ พระนาม นางทุงษเทวี ดอกไม้ ดอกทับทิม อาภรณ์ แก้วปัทมราช ภักษาหาร อุทุมพร (ผลมะเดื่อ) อาวุธ มือขวา จักร มือซ้าย สังข์ พาหนะ ครุฑ

วันจันทร์ พระนาม นางโคราคเทวี ดอกไม้ ดอกปีบ อาภรณ์ มุกดาหารภักษาหาร เตล้ง (น้ำมัน) อาวุธมือขวา พระขรรค์ มือซ้ายไม้เท้า พาหนะพยัคฆ์ (เสือ)

วันอังคาร พระนาม นางรากษสเทวี ดอกไม้ ดอกบัวหลวง อาภรณ์ แก้วโมรา ภักษาหาร โลหิต (เลือด) อาวุธ มือขวา ตรีศูล มือซ้าย ธนู พาหนะ วราหะ (หมู)

วันพุธ พระนาม นางมัณฑาเทวี ดอกไม้ ดอกจำปา อาภรณ์ ไพฑูรย์ ภักษาหาร นมเนย อาวุธ มือขวา เหล็กแหลม มือซ้าย ไม้เท้า พาหนะ คัสพะ (ลา)

วันพฤหัสบดี พระนาม นางกิริณีเทวี ดอกไม้ ดอกมณฑา อาภรณ์ มรกตภักษาหาร ถั่วงา อาวุธ มือขวา ขอ มือซ้าย ปืน พาหนะ คชสาร (ช้าง)

วันศุกร์ พระนาม นางกิมิทาเทวี ดอกไม้ ดอกจงกลนี อาภรณ์ บุษราคัมภักษาหาร กล้วยน้ำ อาวุธ มือขวา พระขรรค์ มือซ้ายพิณ พาหนะ มหิงสา (ควาย)

วันเสาร์ พระนาม นางมโหทรเทวี ดอกไม้ ดอกสามหาว (ผักตบชวา) อาภรณ์ นิลรัตน์ พาหนะ เนื้อทราย อาวุธ มือขวา จักร มือซ้าย ตรีศูลพาหนะ มยุรายูง

องค์ประกอบคำทำนายนางสงกรานต์ดูจากอะไร?

คำถามที่หลายคนสงสัยก็คือ การพยากรณ์นางสงกรานต์นั้นดูจากอะไร หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา หมอดูชื่อดัง เคยให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐออนไลน์เอาไว้ว่าให้ดู 3 องค์ประกอบเป็นหลัก

1. วันมหาสงกรานต์ตรงกับวันไหน 2. อิริยาบถนางสงกรานต์เป็นอย่างไร โดยนางสงกรานต์จะมีทั้งหมด 4 อิริยาบถ ช่วงที่หนึ่ง เวลา 06.00 - 12.00 น. นางสงกรานต์จะลืมตา ช่วงที่สอง เวลา 12.00 - 18.00 น. นางสงกรานต์จะนั่งลืมตา ช่วงที่สามเวลา 18.00 - 00.00 น. นางสงกรานต์จะนอนลืมตา ช่วงสุดท้ายเวลา 00.00 - 06.00 น. นางสงกรานต์จะนอนหลับตา และองค์ประกอบที่ 3. ต้องดูว่าอาวุธประจำกายของนางสงกรานต์คืออะไร

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

เช็กดวง 3 ราศี การเงินพุ่งทะลุเพดาน : ดูดวงกับหมอไก่ พ.พาทินี
03:15

เช็กดวง 3 ราศี การเงินพุ่งทะลุเพดาน : ดูดวงกับหมอไก่ พ.พาทินี

ApplicationMy Thairath

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 21:59 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยรัฐกรุ๊ปเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์