ข่าว
100 year

180 ปีสุดยิ่งใหญ่ เก็บตกบรรยากาศงาน 'บูชาดาวปีจอ' อัศจรรย์อลังการ

ไทยรัฐออนไลน์6 มี.ค. 2561 13:05 น.
SHARE

ถือว่าเป็นอีกงานยิ่งใหญ่แห่งปี 'งานบูชาดาวปีจอ ขอพรไท้ส่วย ร่ำรวยร่มเย็น" เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและสืบสานประเพณี โดยมี อ.คฑา ชินบัญชร ซินแสชื่อดัง เป็นประธานดำเนินงาน คณะกรรมการจัดงาน และประชาชนร่วมรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พิธีบูชาดาวนพเคราะห์ ตามความเชื่อ ในพระพุทธศาสนามหายาน ฝ่ายอนัมนิกาย ที่ถือปฏิบัติกันมานานถึง 180 ปี

ทั้งนี้ งานจัดขึ้นในช่วงเดือนแรกของปี ตามปฏิทินอนัมจีน ตรงกับช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ของทุกปี เพื่อขอพรให้เป็นสิริมงคล เจริญรุ่งเรือง มีอายุยืนยาว รวมทั้งปกป้องคุ้มครอง จากภัยอันตรายต่างๆ

วัดเขตน์นาบุญญาราม เป็นวัดในพระพุทธศาสนามหายาน ฝ่ายอนัมนิกาย สร้างขึ้นในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยชาวญวนที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ ปัจจุบันยังสืบทอดการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนามหายาน ฝ่ายอนัมนิกาย เช่น พิธีบูชาดาวนพเคราะห์ พิธีทิ้งกระจาด และเทศกาลถือศีลกินเจ

ไทยรัฐออนไลน์มีโอกาสได้ร่วมงานพร้อมเก็บภาพมาให้ชมกัน.

เคล็ดบูชาดาว

อ.คฑา เล่าวิธีว่า ในช่วงวันแรกของพิธีพระสงฆ์อนัมนิกายจะทำการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เปิดพิธีในช่วงเวลาเช้าและสวดพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันที่สองของงานในตอนค่ำพระสงฆ์จะเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมกับทำพิธีสะเดาะเคราะห์ให้กับบรรดาผู้ที่มาทำบุญ โดยการเวียนเทียนรอบโบสถ์ 3 รอบ แล้วจึงมีการถวายเทียน หรือจุดเทียนตามแต่ เพศ และอายุว่าเกิดในปี นักษัตรใด เพื่อที่จะนำไปตรวจว่าในปีนี้

“ดาวนพเคราะห์” พระองค์ใดเข้ามาเสวยอายุ ซึ่งจะมีคุณและโทษที่แตกต่างกันออกไป ต้องมีการจุดเทียนเป็นรูปแบบสัญลักษณ์ของดวงดาวนั้นๆ เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ ระหว่างพิธีจะมีการถวายเครื่องสักการะบูชาตามความเชื่อแก่เทพยดาต่างๆ พร้อมกันกับเทพยดานพเคราะห์ทั้ง 9 ซึ่งเสวยอายุประจำปีของมนุษย์ เครื่องสักการะบูชา

หมอดูชื่อดังยกตัวอย่างว่า ได้แก่ เจไฉ่ ดังนี้ เห็ดหอม วุ้นเส้น ดอกไม้จีน เห็ดหูหนู และฟองเต้าหู้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี ผลไม้ และน้ำสะอาด เพื่อนำมาทำน้ำพระพุทธมนต์ โดยมีมูลเหตุของการประกอบพิธีบูชาดาวนี้มาจาก ความเชื่อที่ว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาไว้ว่า เทพเจ้าประจำดวงดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 พระองค์ โดยภาษาญวนเรียกว่า “กึ้วว่าง” แปลว่า 9 พระองค์ 

'เทพยดาทั้ง 9 พระองค์นี้ ในความเชื่อทางฝ่ายมหายานได้กล่าวไว้ว่า ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเข้าไปสู่ปรินิพพานได้ทรงแผ่บารมีความเมตตากรุณาแก่สรรพสัตว์ไว้มาก ครั้นเมื่อปรินิพพานไปแล้วนั้นจึงได้จุติเป็นเทพยดาประจำดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 พระองค์ และได้ปฏิญาณตน ไว้ว่า จะแผ่เมตตาไปให้แกสรรพสัตว์ที่เกิดในโลกนี้นานถึง 4 กัลป์ นั่นเอง' ซินแสชื่อดังกล่าวสรุป

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ดูดวงบูชาดาวปีจอปีจอ2561คฑา ชินบัญชร

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้