ตรวจความพร้อมรบ กองร้อยทหารพรานเชิงรุก -

ข่าว

วิดีโอ

ตรวจความพร้อมรบ กองร้อยทหารพรานเชิงรุก

โดย ไทยรัฐออนไลน์ 9 ก.ย. 2559 15:15
พ.อ.ชลัช ศรีวิเชียร ผบ.ฉก.ทพ.47 พร้อมด้วย รอง ผบ.ฉก.ทพ.47(2) ร่วมตรวจสภาพความพร้อมรบของหน่วยระดับกองร้อย " กองร้อยทหารพรานเชิงรุก" ตามสั่งการของ กอ.รมน. ภาค 4 สน. ให้จัด 1 กองร้อยทหารพรานขึ้นควบคุมยุทธการกับ หน่วยปฏิบัติการพิเศษประจำจังหวัดยะลา(ร้อย.ทพ.4715) เพื่อเตรียมความพร้อม ของกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ ให้สามารถสนับสนุนปฏิบัติงาน ติดตามจับกุมบังคับใช้กฎหมายได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพ และความชำนาญในการปฏิบัติในทุกสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศในพื้นที่
advertisement

ไทยรัฐทีวี

advertisement