• Future Perfect
  • PR News
  • ปลอดภัย-สังคม-สิ่งแวดล้อม แนวคิด BEM คว้ามูลค่าแบรนด์สูงสุด 4 ปีซ้อน

ปลอดภัย-สังคม-สิ่งแวดล้อม แนวคิด BEM คว้ามูลค่าแบรนด์สูงสุด 4 ปีซ้อน

Sustainability

ความยั่งยืน6 ก.พ. 2567 09:21 น.

การวัดมูลค่าแบรนด์ ถ้าเป็นการวัดมูลค่าโดยใช้ความรู้สึกหรือการตัดสินใจของตัวบุคคลอาจทำให้เกิดปัจจัยหลายด้านที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่านั้น แต่หากเป็นการวัดมูลค่าในเชิงปริมาณ ซึ่งใช้หลักการตลาด การเงิน และการบัญชี มาบูรณาการ และได้มูลค่าแบรนด์ที่เป็นตัวเงินคงจะพอทำให้เห็นภาพได้ว่าแบรนด์นี้แข็งแกร่งเพียงใด

เช่นเดียวกับ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ หรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง ที่ล่าสุดคว้ารางวัล Thailand’s Top Corporate Brand 2023 มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดด้วยมูลค่า 89,418 ล้านบาท ในหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากเวที “ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands” จัดขึ้นโดยหลักสูตรปริญญาโท ด้านการจัดการแบรนด์และการตลาด ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสื่อในเครือผู้จัดการ

อัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ BEM เผยว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พร้อมส่งมอบบริการที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ขณะเดียวกันยังมีกิจกรรมที่สร้างความสุขให้กับการเดินทางของผู้ใช้บริการ 3 ด้าน นั่นคือ Happy Journey : Health & Safety เน้นเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย, Happy Living Society : Society and communities อยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนรายรอบเส้นทางอย่างมีความสุข และ Happy Planet : Environment and Climate Action กิจกรรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ โดยกิจกรรมเหล่านี้ถูกออกแบบให้ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่พนักงานผู้เป็นต้นทางของความสุข เพื่อมอบความสุข ความปลอดภัยในการเดินทางแบบไม่สิ้นสุด

“ภายใต้การผสานอัตลักษณ์ BEM ให้ออกมาเป็นกิจกรรมรูปแบบต่างๆนั้น เป็นการสร้างคุณค่าแล้วส่งต่อไปยังผู้ใช้บริการให้ได้รับรู้ได้ถึงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ตลอดจนความมุ่งมั่นและความตั้งใจจริงในการมอบบริการและประสบการณ์เดินทางที่ดี ซึ่งแนวคิดและกระบวนการเหล่านี้เมื่อนำไปผนวกกับตัวเลขจากงบการเงินของบริษัท ภายใต้เครื่องมือ Corporate Brand Success (CBS) Valuation ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาขึ้น
โดยบูรณาการแนวคิดด้านการตลาด การเงิน และการบัญชีเข้าด้วยกัน ทำให้สามารถคำนวณมูลค่าแบรนด์องค์กรออกมาเป็นตัวเลขทางการเงินโดยไม่มีความลำเอียง ถือเป็นความภาคภูมิใจของ BEM อย่างมากที่ได้มายืนอยู่บนเวทีนี้ติดต่อกันถึง 4 ปีซ้อน”

หลังจากนี้เส้นทางของ BEM ยังคงเดินหน้ามอบความสุขและประสบการณ์ที่ดีให้กับทุกชีวิตในเมืองต่อไป ภายใต้แนวทางการดำเนินงานที่จะดูแลกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีประเด็นความยั่งยืนเป็นกุญแจสำคัญเพื่อการอยู่ร่วมกับสังคม ชุมชน และดูแลสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีคุณภาพ สมกับนิยามการเดินทาง...Happy Journey with BEM เดินทางร่วมกันสู่เป้าหมายที่ยั่งยืน.

อ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่

SHARE

Follow us

  • |