• Future Perfect
  • PR News
  • “เซ็นทรัล ทำ” สนับสนุนข้าวสายพันธ์ุพื้นเมือง

“เซ็นทรัล ทำ” สนับสนุนข้าวสายพันธ์ุพื้นเมือง

Sustainability

ความยั่งยืน25 ม.ค. 2567 05:20 น.

ร่วมสนับสนุนการเจริญเติบโตของชุมชนและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน โครงการ “เซ็นทรัล ทำ” ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ โครงการด้านความยั่งยืนดำเนินการโดยกลุ่มเซ็นทรัล จึงสืบสานและพัฒนาข้าวสายพันธุ์ต่างๆกว่า 11 สายพันธุ์พื้นเมือง มากกว่า 9 ชุมชน 7 จังหวัดทั่ว ประเทศ ให้เป็นที่รู้จัก และสามารถสร้างรายได้ ให้ผู้คนในชุมชน พร้อมไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการยกระดับข้าวให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค เพิ่มรายได้ ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งตรงข้าวจากแหล่งปลูกสู่มือคุณไปกับเซ็นทรัล ทำ พาวิลเลียน ภายใต้ คอนเซปต์ “ข้าวดี ชีวิตดี” และพร้อมจำหน่ายข้าวทั้ง 11 สายพันธุ์พื้นเมือง ที่ร้าน Good Goods สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

พ่องานคนสำคัญ พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า โครงการ “เซ็นทรัล ทำ” ได้ลงไปมีส่วนร่วม ในการฟื้นฟูสายพันธุ์ข้าวพื้นบ้านและสอนให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้คุณภาพของข้าวที่ดี โดยในครั้งนี้ “เซ็นทรัล ทำ” ได้นำสายพันธุ์ข้าวกว่า 11 สายพันธุ์ มาจาก 9 ชุมชน 7 จังหวัด ทั่วประเทศ ซึ่งมีเอกลักษณ์ด้านรสชาติและคุณลักษณะที่แตกต่างกัน ที่เซ็นทรัล ทำ พาวิลเลียน ภายใต้คอนเซปต์ “ข้าวดี ชีวิตดี”

สำหรับ “เซ็นทรัล ทำ” พาวิลเลียน แบ่งออกเป็น 5 โซน อาทิ โซนขายข้าวดี : เป็นข้าว 11 สายพันธุ์ ที่ดีที่สุดของประเทศ จาก 7 จังหวัด 9 ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นข้าวไร่ดอกข่า วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวไร่ดอกข่า ตำบลตากแดด จ.พังงา, ข้าวเบายอดม่วง กะช่อง ฮิลล์/นาหมื่นศรี จ.ตรัง, ข้าวผกาอำปึล ข้าวเนียงกวง ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ จากวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรการทฤษฎีใหม่คอโค จ.สุรินทร์, ข้าวหอมมะลิแดง สหกรณ์การเกษตรพืชผักอินทรีย์หนองสนิท จ.สุรินทร์, ข้าวเหนียวสันป่าตอง สหกรณ์การ เกษตรแม่ทา จำกัด จ.เชียงใหม่ เป็นต้น โซนทำของดี : เป็นกิจกรรม workshop ปั้นโอนิกิริจากข้าวไทย และทำเทียนหอมจากไขถั่วเหลือง (Soy wax) กลิ่นข้าวหอมมะลิ โซนที่ เรื่องราวดีดี : กิจกรรมการเสวนาเกี่ยวกับข้าว “ทำทุกคำให้ดี” ต้องทำทันที “เริ่มจากข้าวบนต้น สู่ข้าวบนจาน” พบกับนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวสายพันธุ์ข้าวและชุมชนผู้ปลูกข้าวที่สนับสนุนโดยเซ็นทรัล ทำ และโซนช็อปสินค้าดี : โซนสุดท้ายที่ยกร้าน Good Goods มาไว้ในงาน โดยมีทั้ง cafe และโซนสินค้าชุมชน ที่ได้นำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้าว และผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของแต่ละชุมชนมาจำหน่าย สามารถหาซื้อข้าวทั้ง 11 สายพันธุ์พื้นเมืองนี้ได้ที่ร้าน Good Goods สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ หรือทาง www.centraltham.com/rice-fest

อ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่

SHARE

Follow us

  • |