Thairath Logo
กีฬา

คนบันเทิง พร้อมใจถวายพระพร ในหลวง ร.10 ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Share :
line-share-logo

เป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของไทย สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม รับการถวายพระพรชัยมงคล โดยมีผู้แทนพระบรมวงศานุวงศ์ และบุคคลสำคัญ ถวายพระพรชัยมงคล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสใจความว่า"ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางมหาสมาคม พรั่งพร้อมด้วยทุกท่านจากทุกสถาบันสำคัญของชาติ และได้รับคำอวยพรที่เปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิต ขอขอบพระทัยและขอบใจในคำอวยพร และน้ำใจไมตรีของทุกท่านเป็นอย่างมาก ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนทุกท่านทุกฝ่ายในมหาสมาคมนี้และประชาชนชาวไทยทุกคน ได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้า ในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติงานตามฐานะและหน้าที่ของตน โดยยึดเอาประโยชน์ คือ ความเจริญมั่นคงของประเทศไทยและความผาสุกของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด ขอคุณพระรัตนตรัยจงคุ้มครองและรักษาทุกท่านให้ประสบความสุขความเจริญ พร้อมด้วยพรอันเป็นมงคลทุกประการ" 

ซึ่งสร้างความปลื้มปีติแก่พสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างมาก รวมไปถึงเหล่าคนบันเทิงต่างพร้อมใจกันถวายพระพรชัยมงคล 

อ่านเพิ่มเติม...
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายพระพรชัยมงคลบรมราชาภิเษกพิธีบรมราชาภิเษกดารา ถวายพระพรดารา