เปรียบเทียบแบ่งเขตเลือกตั้ง
2554 VS 2562

จำนวนจังหวัดที่เพิ่ม - ลด

ส.ส. 350 คน
จาก 350 เขต

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เมื่อวันที่ 29 พ.ย.ที่ผ่านมา คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จำนวน 350 คน จาก 350 เขต ทั่วประเทศแล้ว

จำนวน ส.ส. แบบแบ่งเขตในภาคเหนือปี 2554 VS 2562

จังหวัดที่มีจำนวน น้อย ที่สุด ผลในปี 2554

แม่ฮ่องสอน

ที่นั่งเป็นของประชาธิปัตย์

จังหวัดที่มีจำนวน มาก ที่สุด ผลในปี 2554

เชียงใหม่

 • เพื่อไทย 10 ที่นั่ง

จำนวน ส.ส. แบบแบ่งเขตในภาคอีสานปี 2554 VS 2562

จังหวัดที่มีจำนวน น้อย ที่สุด ผลในปี 2554

มุกดาหาร

เพื่อไทย 2 ที่นั่ง

จังหวัดที่มีจำนวน มาก ที่สุด ผลในปี 2554

นครราชสีมา

 • เพื่อไทย 8 ที่นั่ง
 • ภูมิใจไทย 3 ที่นั่ง
 • ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 4 ที่นั่ง

จำนวน ส.ส. แบบแบ่งเขตในภาคตะวันตกปี 2554 VS 2562

จังหวัดที่มีจำนวน น้อย ที่สุด ผลในปี 2554

ตาก

เพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

ที่นั่งเป็นของประชาธิปัตย์

จังหวัดที่มีจำนวน มาก ที่สุด ผลในปี 2554

กาญจนบุรี

 • เพื่อไทย 2 ที่นั่ง
 • ประชาธิปัตย์ 3 ที่นั่ง

ราชบุรี

 • ภูมิใจไทย 4 ที่นั่ง
 • ชาติไทยพัฒนา 1 ที่นั่ง

จำนวน ส.ส. แบบแบ่งเขตในภาคกลางปี 2554 VS 2562

จังหวัดที่มีจำนวน น้อย ที่สุด ผลในปี 2554

สมุทรสงคราม

สิงห์บุรี

อ่างทอง

นครนายก

เฉลี่ยกันไประหว่าง เพื่อไทย ประชาธิปัตย์ ชาติไทยพัฒนา และภูมิใจไทย

จังหวัดที่มีจำนวน มาก ที่สุด ผลในปี 2554

กรุงเทพ ฯ

 • ประชาธิปัตย์ ส.ส. เขต 23 ที่นั่ง
 • เพื่อไทย 10 ที่นั่ง

จำนวน ส.ส. แบบแบ่งเขตในภาคตะวันออกปี 2554 VS 2562

จังหวัดที่มีจำนวน น้อย ที่สุด ผลในปี 2554

ตราด

ที่นั่งเป็นของประชาธิปัตย์

จังหวัดที่มีจำนวน มาก ที่สุด ผลในปี 2554

ชลบุรี

 • พลังชน 6 ที่นั่ง
 • ประชาธิปัตย์ 1 ที่นั่ง
 • เพื่อไทย 1 ที่นั่ง

จำนวน ส.ส. แบบแบ่งเขตในภาคใต้ปี 2554 VS 2562

จังหวัดที่มีจำนวน น้อย ที่สุด ผลในปี 2554

พังงา

ระนอง

ที่นั่งเป็นของประชาธิปัตย์

จังหวัดที่มีจำนวน มาก ที่สุด ผลในปี 2554

นครศรีธรรมราช

สงขลา

ที่นั่งเป็นของประชาธิปัตย์

เลือกตั้งปี 2562