ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ศูนย์ข้อมูลไทยรัฐ

เป็นหน่วยงานในสังกัดกองบรรณาธิการ ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2506 โดยใช้ชื่อว่า "แผนกข่าวภาพ-เอกสาร" ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น "แผนกประวัติ-ภาพ-ข่าว" ในปีพ.ศ. 2518 "แผนกห้องสมุด" ในปีพ.ศ. 2522 และเป็น "แผนกศูนย์ข้อมูล" ในปีพ.ศ. 2530 ภาระสำคัญของของศูนย์ข้อมูลได้แก่การให้บริการแก่พนักงานในบริษัท โดยเฉพาะกองบรรณาธิการในส่วน ที่เกี่ยวกับงานข่าวตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีหน้าที่รวบรวมข้อมูล ภาพข่าวและฟิล์มจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐทุกฉบับ รวมทั้งเอกสารข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเขียนข่าว เนื่องจากเป็นแผนกที่ต้องรวบรวมข้อมูลประเภทต่างๆเป็นจำนวนมาก ในปีพ.ศ. 2538 บริษัท วัชรพล จำกัด จึงมีนโยบายปรับปรุงกระบวนการทำงานและเครื่องมือต่างๆของศูนย์ข้อมูลให้มีความ ทันสมัย เพื่อสามารถให้บริการแก่ผู้ต้องการได้อย่างรวดเร็วและครบวงจร จึงได้ริเริ่มนำระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่เข้ามา ใช้ภายในแผนก