เส้นทางริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหยาตราทางสถลมารค

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกใน วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ หมายกำหนดการเวลา ๑๖.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค โดยทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุย เต็มยศจักรี สายสร้อยจุลจอมเกล้า พระมาลาเส้าสูง

จุดเริ่มจากพระบรมมหาราชวัง เสด็จพระราชดำเนินจากเกย พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท ประทับพระที่นั่งพุดตานทอง ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พยุหยาตราทางสถลมารค ผ่านประตูวิเศษไชยศรี ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร

ริ้วขบวน แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ขบวนหน้าเป็นขบวนนำ ประกอบด้วย ตำรวจม้านำ วงดุริยางค์วงนำ กองบังคับการกองผสม และกองพันทหารเกียรติยศนำเสด็จพระราชดำเนิน ร.๑ รอ.

ส่วนที่ ๒ ขบวนกลาง หรือขบวนเสด็จพระราชดำเนิน ประกอบด้วย ตอนนำริ้ว ตอนเครื่องประโคม ตอนอำนวยการริ้วขบวน ส่วนพระราชยาน ได้แก่ ตอนเครื่องสูงหน้า ตอนพระราชยาน แถวแซงเสด็จ ตอนเครื่องสูงหลัง

ส่วนที่ ๓ ขบวนหลัง ประกอบด้วย วงดุริยางค์วงตาม และกองพันทหารเกียรติยศตามเสด็จพระราชดำเนิน ร. ๑๑ รอ.

สำหรับลักษณะการเดินในริ้วขบวนเป็นแบบกึ่งสวนสนาม ตามจังหวะดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ ๖ เพลง ที่บรรเลงโดยวงดุริยางค์ คือ มาร์ชราชวัลลภ ยามเย็น ใกล้รุ่ง สรรเสริญเสือป่า สรรเสริญพระนารายณ์ และมาร์ชธงชัยเฉลิมพลรายละเอียดเส้นทาง จากประตูวิเศษไชยศรี ถึงวัดบวรนิเวศวิหาร
ระยะทาง ๑,๙๕๒ เมตร ผ่านจุดต่างๆ ดังนี้

 • ประตูวิเศษไชยศรี
 • ถนนหน้าพระลาน
 • แยกป้อมเผด็จซ้าย
 • ถนนราชดำเนินใน
 • แยกผ่านพิภพ
 • ถนนราชดำเนินกลาง
 • แยกคอกวัว
 • ถนนตะนาว
 • วงเวียนสิบสามห้าง
 • ถนนสิบสามห้าง
 • ถนนพระสุเมรุ
 • วัดบวรนิเวศวิหาร

● วัดบวรนิเวศวิหาร

เมื่อริ้วขบวนถึงวัดบวรนิเวศวิหาร พระที่นั่งพระราชยานพุดตานทองเกยหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระอุโบสถ เพื่อทรงนมัสการพระพุทธปฏิมาประธาน และพระบรมราชสรีรางคาร

วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร แต่เดิมเป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่ ตั้งอยู่ใกล้กับวัดรังษีสุทธาวาส ต่อมา กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ ในรัชกาลที่ ๓ ได้รวมวัดทั้ง ๒ เข้าเป็นวัดเดียว เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์ทรงผนวช และประทับจำพรรษา ตั้งแต่รัชกาลที่ ๔ รัชกาลที่ ๕ รัชกาลที่ ๖ รัชกาลที่ ๗ รัชกาลที่ ๙ และรัชกาลที่ ๑๐

ใต้ฐานพุทธบัลลังก์ พระพุทธชินสีห์ พระประธานในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จากนั้นยาตราริ้วขบวนออกจากวัดบวรนิเวศวิหาร ไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

เส้นทาง จากวัดบวรนิเวศวิหาร ไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
ระยะทาง ๒,๙๘๓ เมตร ผ่านจุดต่างๆ ดังนี้

 • ถนนพระสุเมรุ (ผ่านแยกวันชาติ)
 • แยกป้อมมหากาฬ
 • ถนนราชดำเนินกลาง (อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย)
 • แยกคอกวัว
 • แยกผ่านพิภพ
 • ถนนอัษฎางค์
 • แยกสะพานช้างโรงสี
 • ถนนบำรุงเมือง
 • แยกสี่กั๊กเสาชิงช้า
 • ถนนเฟื่องนคร
 • ถนนราชบพิธ
 • วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

● วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิด ราชวรวิหาร วัดประจำรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๗ โดยรัชกาลที่ ๕ โปรดให้สร้างเพื่อเป็นวัดประจำรัชกาลของพระองค์ เริ่มก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๒

วัดราชบพิธฯ สร้างโดยเลียนแบบจาก ๒ วัด คือวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีดาราม ซึ่งเป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๔ และวัดพระปฐมเจดีย์ บริเวณวัดนี้เดิมเป็นวังของพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงบดินทร ไพศาลโสภณ ที่ฐานบัลลังก์พระพุทธอังคีรส พระประธานในพระอุโบสถ บรรจุพระบรมอัฐิ รัชกาลที่ ๒ รัชกาลที่ ๓ รัชกาลที่ ๔ รัชกาลที่ ๕ และพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ ๗ และรัชกาลที่ ๙

จากนั้นยาตราริ้วขบวนออกจากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

เส้นทาง จากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ระยะทาง ๖๗๖ เมตร ผ่านจุดต่างๆ ดังนี้

 • ถนนราชบพิธ
 • ถนนเฟื่องนคร
 • แยกสี่กั๊กพระยาศรี
 • ถนนเจริญกรุง
 • ผ่านแยกสะพานมอญ
 • แยกวงเวียน รด.
 • ถนนท้ายวัง
 • วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

● วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

เมื่อริ้วขบวนถึงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เทียบพระที่นั่งพระราชยานพุดตานทอง ที่เกยข้างวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระอุโบสถ เพื่อทรงนมัสการพระพุทธปฏิมาประธาน และพระบรมราชสรีรางคาร

วัดโพธิ์ หรือนามทางราชการว่า วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกและเป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๑ แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาวัดโพธารามวัดเก่าที่เมืองบางกอกครั้งกรุงศรีอยุธยา เป็นวัดหลวงข้างพระบรมมหาราชวัง ที่ใต้พระแท่นประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากรพระประธานในพระอุโบสถ เป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระองค์ท่านไว้ นอกจากนี้ มีพระมหาเจดีย์ ประจำรัชกาลที่ ๑ รัชกาลที่ ๒ รัชกาลที่ ๓ และรัชกาลที่ ๔

จากนั้นยาตราริ้วขบวนออกจากเกยหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ไปยังพระบรมมหาราชวัง ผ่านประตูวิเศษไชยศรี แล้วเทียบพระที่นั่งพระราชยานพุดตานทองที่เกยพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาทเส้นทาง จากเกยหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ไปยังพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท ระยะทาง ๑,๕๓๙ เมตร ผ่านจุดต่างๆ ดังนี้

 • ถนนท้ายวัง
 • แยกท่าเตียน
 • ถนนมหาราช
 • แยกท่าช้าง
 • ถนนพระลาน
 • ประตูวิเศษไชยศรี พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท พระบรมมหาราชวัง

รวมระยะทางตลอดเส้นทางริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พยุหยาตราทางสถลมารค ๗,๑๕๐ เมตร

สำหรับการดูแลรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกประชาชนนั้น มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตลอดเส้นทาง ทั้งทหาร ตำรวจ ทหารจิตอาสา จิตอาสา เพื่อดูแลประชาชนที่เดินทางมารับเสด็จ แสดงความจงรักภักดี และชื่นชมพระบารมี โดยกำหนดเปิดจุดคัดกรอง 21 จุด โดยรอบบริเวณ

ที่มา : ข้อมูลจากการบรรยาย ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒” วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ และวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒