เรือพระราชพิธี 52 ลำ เคลื่อนจากกรมอู่ทหารเรือ ตั้งขบวนบริเวณท่าวาสุกรี

หมายกำหนดการ

 • ๖ เม.ย.
 • ๑๒ เม.ย.
 • ๑๘ เม.ย.
 • ๒๓ เม.ย.
 • ๒ พ.ค.
 • ๓ พ.ค.
 • ๔ พ.ค.
 • ๕ พ.ค.
 • ๖ พ.ค.
 • ๑๒ ธ.ค.
 • ๑๑:๕๒ - ๑๒:๓๘ น.

  พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ 76 จังหวัด

 • ๑๓:๐๐ น.

  พิธีตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ หอศาสตราคม ในพระบรมมหาราชวัง

 • ๑๗:๑๙ - ๒๑:๓๐ น.

  พิธีเสกน้ำอภิเษกรวมจากกรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด ณ วัดสุทัศนเทพวราราม

 • ๐๘:๑๙ - ๑๑:๓๕ น.

  พิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ แกะพระราชลัญจกร จารึกพระสุพรรณบัฏพระบรมวงศ์ ณ อุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

 • ๑๖:๐๙ - ๒๐:๓๐ น.

  เสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะ บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์

  - ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๕ ณ พระลานพระราชวังดุสิต

  - ถวายราชสักการะ ปฐมบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๑ ณ สะพานพระพุทธยอดฟ้า

  - ทรงบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ และพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน

 • ๑๐:๐๐ น.

  เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ พระราชลัญจกร จากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มายังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

 • ๑๖:๐๐ น.

  - เสด็จฯไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

  - ทรงนมัสการพระรัตนตรัย ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

  - ถวายบังคมพระบรมอัฐิ และพระอัฐิ ณ หอพระธาตุมณเฑียร

  - ทรงนมัสการพระรัตนตรัย ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

 • ๑๖:๑๙ - ๑๘:๐๐ น.

  - จุดเทียนชัย พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ประกาศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

  - พระสงฆ์ ๔๕ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

  - พระสงฆ์ ๓๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

  - พระสงฆ์ ๕ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน

 • ๑๐:๐๙ - ๑๒:๐๐ น.

  - สรงพระมุรธาภิเษก ณ ชาลาพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน

  - ทรงรับน้ำอภิเษก พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์

  - ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสง พระที่นั่งภัทรบิฐ

  - เลี้ยงพระ พระสงฆ์ดับเทียนชัย ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

 • ๑๓:๑๙ - ๒๐:๓๐ น.

  เถลิงพระแท่นราชบรรจถรณ์ ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน

 • ๑๔:๐๐ น.

  เสด็จออกมหาสมาคม รับการถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

 • ๑๖:๐๐ น.

  - เสด็จพระราชดำเนิน โดยขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

  - ถวายบังคมพระบรมรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ ปราสาทพระเทพบิดร

  - ถวายบังคมพระบรมอัฐิ และพระอัฐิ สดับปกรณ์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

 • ๑๘:๐๐ น.

  เจ้าพนักงานเวียนเทียนสมโภช หมู่พระมหามณเฑียร

 • ๐๙:๐๐ น.

  พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ เลี้ยงพระ เทศน์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

 • ๑๖:๓๐ น.

  เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค จากพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท ยาตราไปวัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

 • ๑๖:๓๐ น.

  เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท

 • ๑๗:๓๐ น.

  เสด็จออกให้ทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

 • ๑๕:๓๐ น.

  เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค จากท่าวาสุกรี ไปยังท่าราชวรดิฐ

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์

  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จฯ ไปประทับเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์

พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ

รายละเอียดพระราชพิธี

ประมวลภาพ

วีดิทัศน์

เส้นทางริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค