วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ประยุทธ์' วางเป้าปี 57 เตรียมพร้อม ทบ.สู่อนาคต

“ประยุทธ์” วางเป้าปี 57 เตรียมพร้อมกองทัพบกสู่อนาคต ดำเนินตามกลยุทธ์เพื่อทำให้กองทัพบกทันสมัยในทุกด้านควบคู่ไปกับงานด้านเทคโนโลยี ชมทหารช่วยดับไฟใต้ ...

เมื่อวันที่ 11 ต.ค.2556 ที่กองบัญชาการกองทัพบก พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก แถลงผลการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก (นขต.ทบ.) ประจำเดือนตุลาคมที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธานในการประชุมว่า ในที่ประชุมทุกกองทัพภาคได้สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณให้ได้รับทราบ ซึ่ง ผบ.ทบ ได้กล่าวขอบคุณกำลังพลทุกคน และทุกหน่วยที่ทุ่มเทปฏิบัติงานตามนโยบายจนเกิดผลดีต่องานด้านความมั่นคง และประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 กำหนดให้เป็น “ปีแห่งการเตรียมความพร้อมของกองทัพบกไปสู่อนาคต” โดยจะดำเนินตามกลยุทธ์เพื่อทำให้กองทัพบกทันสมัยในทุกด้านควบคู่ไปกับงานด้านเทคโนโลยี เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของกองทัพบกในปี 2565 เพื่อเป็นกองทัพที่มีความพร้อม มีศักยภาพและทันสมัยในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้กองทัพบกยังได้จัดตั้ง “คณะกรรมการยุทธศาสตร์กองทัพบก” เพื่อทำหน้าที่เป็นคลังสมองและขับเคลื่อนระดับนโยบาย พร้อมให้คำแนะนำกับหน่วยงาน คณะทำงาน เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของกองทัพอย่างเต็มประสิทธิภาพ

“ผบ.ทบ.ยังคงให้ทุกหน่วยดำรงการเพิ่มขีดความสามารถทางทหารให้กับกำลังพลทุกระดับ โดยให้สานต่อการฝึกความชำนาญเฉพาะด้าน การฝึกในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย และการให้ความรู้กับกำลังพลเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความมั่นคง เพื่อย้ำถึงจุดยืนของกองทัพบกว่า ทุกภารกิจจะดำเนินตามกรอบกฎหมาย ส่วนการทำงานเพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ผบ.ทบ.กล่าวขอบคุณกำลังพลทุกคนที่ตั้งใจปฏิบัติงานจนทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น และผลงานคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ให้ทุ่มเทศักยภาพในการทำงานเชิงรุก เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน และลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ รวมทั้งได้กำชับให้ดูแลครอบครัวของกำลังพลที่ปฏิบัติงานอย่างดีที่สุด” รองโฆษกกองทัพบก กล่าว.

“ประยุทธ์” วางเป้าปี 57 เตรียมพร้อมกองทัพบกสู่อนาคต ดำเนินตามกลยุทธ์เพื่อทำให้กองทัพบกทันสมัยในทุกด้านควบคู่ไปกับงานด้านเทคโนโลยี ชมทหารช่วยดับไฟใต้ ... 11 ต.ค. 2556 20:00 12 ต.ค. 2556 00:33 ไทยรัฐ