advertisement

ดอกเยอบีรา

โดย 7 ต.ค. 2554 13:30

เกษตรกรชาวโคลอมเบียรายหนึ่งกำลังดูแลแปลงปลูกดอกเยอบีราของตนซึ่งตั้งอยู่ในเมืองฟากาตาติบาเมื่อ 6 ต.ค. ทั้งนี้มีข้อมูลว่า เมื่อปีที่แล้วโคลอมเบียส่งออกดอกไม้ไปจำหน่ายทั่วโลกเป็นมูลค่ากว่า 1.24 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยในจำนวนนี้กว่าร้อยละ 76 ส่งไปจำหน่ายในสหรัฐฯ...

โหวตข่าวนี้