วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยุวทูตแฟนต้า ปลูกฝังเยาวชนไทย รู้จักแบ่งปัน ให้อภัย นำไปสู่คนมีคุณภาพ

ตั้งใจ ทำเต็มที่!

ขณะที่ผู้ใหญ่สร้างความขัดแย้ง เด็กรุ่นใหม่กลับรู้จักเปิดใจจะอยู่ร่วมกันในกิจกรรมของการประกวด "โครงการแฟนต้ายุวทูตแห่งประเทศไทยครั้งที่ 14 ประจำปี 2552-2553" ภายใต้หัวข้อ "ร่วมทำสิ่งดีๆที่แตกต่าง เพื่อเรา...เพื่อโลก" ซึ่งจัดโดยผู้ใหญ่ ใจดีอย่างกลุ่มธุรกิจโคคาโคลาในประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ (สท.) ที่ได้นำเยาวชนผู้ผ่านเข้ารอบ 2 ของโครงการแฟนต้ายุวทูตกว่า 200 คน จาก 4 ภาคมาใช้ชีวิตร่วมกันในค่ายของแต่ละภาค เมื่อเร็วๆนี้โดย ธงชัย ศิริธร ผู้ใหญ่ใจดีของบริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด กล่าวว่า กิจกรรมในรอบ 2 นี้จะเป็นกิจกรรม นอกห้องเรียน เป็นประสบการณ์ตรงที่ถูกออกแบบให้มีความเหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กวัยรุ่นตอนต้น โดยมุ่งเน้นและพัฒนาเด็กอย่างจริงจังภายในค่าย ซึ่งไม่แค่อัดแน่นไปด้วยความรู้ แต่มีการฝึกพัฒนาการทางร่างกาย ความคิดและอารมณ์ด้วย นอกจากนี้ เด็กๆยังได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมในภูมิภาคของตนเองอีกด้วย ซึ่งเด็กๆจะได้เพื่อนใหม่ มีการแบ่งปัน มีความรัก การให้อภัย ปรับตัวเข้ากับคนอื่น อันนำไปสู่การเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพสำหรับกิจกรรมค่ายของแต่ละภาค ได้แก่ เยาวชนในส่วนกรุงเทพฯ ได้ร่วมทำกิจกรรมทาสีรั้วและปลูกต้นไม้ให้น้องๆที่โรงเรียนวัดนิเทศน์ จ.ปทุมธานี เยาวชนจากภาคกลาง ได้ไปมอบความสุขและเลี้ยงอาหารกลางวันพี่ๆน้องๆที่บ้านราชาวดีหญิง จ.นนทบุรี ส่วนเยาวชนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร่วมสร้างระบบประปา ทาสีแท็งก์น้ำเพื่อชุมชน และเปิดศูนย์เด็กทำดีของเล่นที่บ้านลาน จ.ขอนแก่น และเยาวชนภาคเหนือร่วมรณรงค์คัดแยกขยะและปลูกต้นกล้วยจำนวน 150 ต้น และหญ้าบาน่าจำนวน 350 ต้น เพื่อเป็นอาหารช้าง ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปางน้องแฟง-จิดาภา สอนอุไร จากทีมโลกยังสวย โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ กทม. บอกถึงความรู้สึกหลังเข้าค่ายว่า ค่ายนี้ทำให้ตนมีความสามัคคี ใช้ไหวพริบปฏิภาณในการเข้าฐานกิจกรรมต่างๆ และมีความสุขมากที่ได้ไปทาสีรั้วโรงเรียนให้น้องๆ ด้าน น้องแก๊ก-กล้าเกิด ตรีวัฒน์สุวรรณ จากทีม CEE DEE โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย บอกว่า ค่ายแฟนต้ายุวทูตได้หลอมรวมความแตกต่าง สอนให้รู้จักคน มา 3 วันได้แต่มิตรภาพกลับไปไม่รู้จบ และ น้องเมย์-เสาวลักษณ์ มาเยอะ จากทีมโรงเรียนวัดสระแก้ว จ.อ่างทอง บอกว่า กิจกรรมค่ายทำให้ตนมีความมั่นใจในตนเอง ทำงานเป็นทีม และรู้จักการเผื่อแผ่

ส่วนผลการประกวดโครงการแฟนต้ายุวทูตแห่งประเทศไทยครั้งที่ 14 นี้ แต่ละภาคจะเข้าสู่รอบตัดเชือกที่จะจัดขึ้นระหว่างเดือน มิ.ย.-ต้น ก.ค. และร่วมลุ้นกันได้ ว่าทีมเยาวชนจากโรงเรียนใดจะผ่านเข้ารอบ 10 ทีม สุดท้ายได้ที่ www.fyathai.com

ขณะที่ผู้ใหญ่สร้างความขัดแย้ง เด็กรุ่นใหม่กลับรู้จักเปิดใจจะอยู่ร่วมกันในกิจกรรมของการประกวด "โครงการแฟนต้ายุวทูตแห่งประเทศไทยครั้งที่ 14 ประจำปี 2552-2553" ภายใต้หัวข้อ "ร่วมทำสิ่งดีๆที่แตกต่าง เพื่อเรา...เพื่อโลก".... 13 เม.ย. 2553 17:23 ไทยรัฐ