วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คุณหมอชัยชน ประมูลสร้อยมุกฝีพระหัตถ์ ถวายองค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์

จากพระดำริในการระดม ทุนทรัพย์เพื่อช่วยเหลือ ผู้ป่วยที่ยากไร้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงจัดงานนิทรรศการและประมูลสร้อย ฝีพระหัตถ์ที่ทรงออกแบบประดิษฐ์ และถักร้อย จำนวนกว่า 500 เส้น   ในงาน "ถักร้อยสร้อยรัก" ครั้งที่    2 เพื่อนำรายได้สมทบทุนช่วยผู้ ป่วยโรคมะเร็งและโรคลมชักที่ยากไร้ ในมูลนิธิจุฬาภรณ์ ที่โรงแรมพลาซ่า แอทธินี เมื่อวันอังคาร (16 ก.พ.) ที่ผ่านมา โดยมีผู้มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

ในการจัดงานครั้งนี้ มีนิทรรศการออกร้านจำหน่าย สร้อยฝีพระหัตถ์ และอัญมณีจากร้านชื่อดังต่างๆ มาร่วมจำหน่ายด้วย ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายนี้จะนำเข้าสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์เช่นกัน โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ได้เสด็จมาตรวจดูความเรียบร้อยก่อนงานเริ่มด้วยพระองค์เอง หลังจากทรงเปิดงานอย่างเป็นทางการ ก็เสด็จมาร่วมจำหน่ายสร้อยมุกฝีพระหัตถ์ ในส่วนบูธของมูลนิธิจุฬาภรณ์ด้วยพระองค์เอง เป็นเวลากว่า 1 ชั่วโมง


สร้อยมุกฝีพระหัตถ์ ที่ นพ.ชัยชน ประมูลถวายฯ

จากนั้นเสด็จเป็นประธานในการประมูลสร้อยฝีพระหัตถ์ไข่มุกประดับด้วยเพชรแท้ ที่ทรงออกแบบ และถักร้อยอย่างงดงามและไม่ซ้ำแบบกัน คอลเลกชั่น "ซีเอ็ม อีลิท" (CM Elite) จำนวน 30 เส้น โดยตัวอักษรย่อ "ซีเอ็ม" มาจากพระนามย่อของพระองค์ การประมูลเริ่มต้นที่องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ทรงเป็นผู้แสดงแบบกิตติมศักดิ์องค์แรก ด้วยเครื่องประดับชิ้นพิเศษที่เป็นสร้อยมุกเซาท์ซีประดับด้วยจี้รูปผีเสื้อฝังเพชร เนื่องจากทรงโปรดผีเสื้อเป็นอย่างยิ่ง จึงทรงจัดทำ ขึ้น 2 เส้น โดยเส้นหนึ่งทรงเก็บไว้กับพระองค์เอง และอีกเส้นหนึ่งพระราชทานออกมาประมูล โดย เยาวณี นิรันดร ผู้ดำเนินการประมูล เคาะราคาเริ่มต้นที่ 650,000 บาท บรรยากาศการประมูลเป็นไปด้วยความคึกคัก ผลัดกันประมูล และจบลงที่ราคา 1.4 ล้านบาท ผู้ที่ประมูลได้คือ นภัสนันท์ พรรนิภา

จากนั้นนางแบบกิตติมศักดิ์ได้ออกมาโชว์สร้อยมุกประดับเพชรฝีพระหัตถ์แบบต่างๆ โดยมีผู้ร่วมประมูล อาทิ ดร.สมนึก สงวนสิน, อรุยา พุทธินันท์, สัณหพิศ โพธิรัตนังกูร, พิไลพรรณ สมบัติศิริ, พรสิทธิ์-สุณี ศรีอรทัยกุล, ขวัญใจ เจียรวนนท์, สุวิมล มหากิจศิริ, จุฑามาศ เบญจรงคกุล, อรุณรุ่ง รักศรีอักษร รวมทั้ง รศ.นพ.ชัยชน โลว์เจริญกูล ได้ร่วมประมูลสร้อยมุกน้ำเค็มเม็ดงาม จำนวน 32 เม็ด ประดับเพชรขาวอักษรย่อ ซีเอ็ม ตรงกลางในราคา 900,000 บาท และ เมื่อคุณหมอชัยชนรับพระราชทานแล้วก็ได้ทูลเกล้าฯถวาย เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ องค์ประธานมูลนิธิฯทันที ซึ่งได้รับ เสียงปรบมือดังก้องฮอลล์


เส้นไฮไลต์ ราคา 2 ล้านบาท

และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นลง ผู้ดำเนินรายการประกาศยอดรายได้จากการประมูลได้ 11.7 ล้านบาท และรายได้จากการจำหน่ายอีก 10 ล้านเศษ รวมทั้งหมดเป็นเงิน 22.78 ล้านบาท ดังนั้นคุณเจริญและคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี จึงได้บริจาคเพิ่มให้เต็มจำนวน 30 ล้านบาท โอกาสนี้ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์จึงพระราชทานสร้อยมุกน้ำเค็มที่เป็นหนึ่งในไฮไลต์ของงานที่นำมาประมูลในราคา 2 ล้านบาทให้แก่บุคคลทั้งสองด้วย.

จากพระดำริในการระดม ทุนทรัพย์เพื่อช่วยเหลือ ผู้ป่วยที่ยากไร้ สมเด็จพระ เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงจัดงานนิทรรศการและประมูลสร้อย ฝีพระหัตถ์ที่ทรงออกแบบประดิษฐ์ และถักร้อย จำนวนกว่า 500 เส้น ในงาน "ถักร้อย-สร้อยรัก" ครั้งที่ 2 18 ก.พ. 2553 15:18 ไทยรัฐ