วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลาบปลื้ม! วงออเคสตร้าเยาวชนเทศบาลยะลา บรรเลง 'เพลงสมานฉันท์' ถวาย!

ผ่านพ้นไปอย่างปลาบปลื้มแล้ว ภายหลังสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทอดพระเนตร วงออเคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลาบรรเลงเพลงสมานฉันท์ถวาย ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดโรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา


เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดโรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา อย่างเป็นทางการ  พร้อมทอดพระเนตรห้องต่างๆ ภายในโรงแรมฯ  จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมอู่ทอง อาคาร 3 ของโรงแรมเพื่อทอดพระเนตรการแสดงดนตรีที่จัดถวาย  โดยมีน้องๆ เยาวชนวงออเคสตร้า เทศบาลนครยะลา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ วงที่จัดมาแสดงถวายในครั้งนี้ประกอบด้วยนักดนตรีพร้อมเครื่องดนตรีสากล 35 ชิ้น ขับร้องนำโดยนักเรียน นักศึกษา 3 ท่าน และคณะนักร้องประสานเสียง 13 ท่าน โดยมีนายวีระศักดิ์ อักษรถึง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นผู้อำนวยเพลง ก่อนบรรเลงเพลงสมานฉันท์ถวายถึง 6 เพลง ได้แก่  เพลงบรรเลง “ค้างคาวกินกล้วย”, เพลง “One Moment in Time”, เพลง “แผ่นดินของเรา” (เพลงพระราชนิพนธ์), เพลงขับร้องคู่ “รัก” (เพลงพระราชนิพนธ์), เพลง ”Over the Rainbow” และเพลงบรรเลงพื้นเมืองประยุกต์ “บุหงารำไป”  ในการนี้ทรงสนพระราชหฤทัย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับนายกเทศมนตรีนครยะลา  ผู้อำนวยเพลง และนักร้องนักดนตรีทั้งวงอีกด้วย


สำหรับวงออเคสตร้าเยาวชน เทศบาลนครยะลา นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ได้ริเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549  โดยได้ปรึกษาหารือกับ รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล และนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี ขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือว่าท่านทั้งสองเป็นผู้ร่วมก่อตั้งวงขึ้น จนกระทั่งได้เริ่มฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2551 ณ อาคารช้างเผือก พระเศวตสุรคชาธาร เทศบาลนครยะลา ซึ่งถือเป็นวันก่อตั้งวง ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองทำให้วงก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และส่งเสริมขัดเกลาให้เยาวชนมีจิตใจอ่อนโยน ลดช่องว่างทางสังคม ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต สามารถพัฒนาสมองของเด็กและเยาวชนได้ พร้อมๆ ไปกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน จ.ยะลา


ในการก่อตั้งวงใช้ทุนขั้นต้นกว่า 4 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรี 109 ชิ้น เป็น เครื่องสาย เครื่องเป่า และเครื่องตี  ซึ่งขณะนี้มีเยาวชนที่เป็นสมาชิกในวงกว่า 140 คน  และทุกๆ ปีในช่วงปิดเทอม เมษายน – พฤษภาคม จะมีการเข้าค่ายดนตรี ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเข้มข้น โดยคณาจารย์ และพี่ๆ ที่อาสามาเป็นพี่เลี้ยง ให้น้องๆ  และปีนี้เป็นปีที่พิเศษสุด ที่น้องๆ วงออเคสตร้าเยาวชน เทศบาลยะลาจะต้องเตรียมตัวเป็นพิเศษ เพื่อเปิดการแสดงคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ โดยจะแสดงร่วมกับวง Thailand Philharmonic Orchestra  บรรเลงโดยนักศึกษาจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนำรายได้ระดมทุนสร้าง “หอเปรมดนตรี” (มีแนวคิดในการออกแบบให้เป็นหอแสดงดนตรีที่มีระบบเสียงที่ดีที่สุด และแสดงดนตรีได้ทุกรูปแบบ ในสวนสาธารณะ สวนประวัติศาสตร์ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา บรรจุผู้ชมได้ 400 ที่นั่ง ) ในเร็วๆ นี้.

 

ผ่านพ้นไปอย่างปลาบปลื้มแล้ว ภายหลังสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตร วงออเคสตร้าเยาวชน เทศบาลนครยะลา บรรเลงเพลงสมานฉันท์ถวาย ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดโรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 21 พ.ค. 2556 11:29 ไทยรัฐ