วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ศูนย์วิจัยเฉพาะทางแห่งแรกของประเทศ

ทีมแพทย์–พยาบาล ของโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ นำโดย ศ.พญ.ธัญญารัตน์ ธีรพลเลิศรัฐ (ขวาสุด)

มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ได้เปิดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคไตแห่งแรกในประเทศไทย ในชื่อที่ได้รับพระราชทานนามว่า “โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์” และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ได้เสด็จฯทรงประกอบพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ พร้อมทอดพระเนตรห้องต่างๆ ของโรงพยาบาล อาทิ ห้องไตเทียม ที่จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยเกี่ยวกับโรคไต รวมถึงผลงานทางวิชาการของคณะแพทย์, ห้องประชุมใหญ่ ฯลฯ โดยมี ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ในฐานะรองประธานมูลนิธิ และคณะเฝ้ารับเสด็จ ที่ถนนพญาไท เขตราชเทวี เมื่อเร็วๆนี้


ฯพณฯ พลเอกเปรม รองประธานมูลนิธิ กล่าวถวายรายงานว่า โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ถือกำเนิดจากความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด นายเจริญและคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี จึงปรึกษาหารือกับผู้มีจิตเป็นกุศล และคณะแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกันก่อตั้งโรงพยาบาลแห่งนี้ขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในปี 2549 ต่อมาได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานชื่อโรงพยาบาล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อว่า “สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์” โรงพยาบาลสถาบันโรคไต ภูมิราชนครินทร์ เป็นโรงพยาบาลและศูนย์วิจัยเฉพาะทางโรคไตแห่งแรกของประเทศไทย และกองทัพบก มอบสิทธิ์การใช้ที่ดินกรมธนารักษ์บริเวณโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก ให้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้ และมูลนิธิสิริวัฒนภักดี ให้การสนับสนุนการรื้อถอนอาคารเก่าและก่อสร้างอาคารโรงเรียนเสนารักษ์ขึ้นใหม่ และครอบครัวสิริวัฒนภักดีได้บริจาคเงินเพื่อก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล, หอพักพยาบาล และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์


โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์นี้เป็นอาคารตึก 9 ชั้น มีห้องตรวจรักษาผู้ป่วยนอก 20 ห้อง เตียงผู้ป่วย 128 เตียง มีห้องผ่าตัด, ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นที่จะเปิดบริการสำหรับผู้ป่วยโรคไตตลอด 24 ชั่วโมง และมีบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจำนวน 50 เครื่องทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์, มีบริการปลูกถ่ายไตโดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการผ่าตัดเส้นเลือดเทียม เป็นต้น.

 

มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ได้เปิดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคไตแห่งแรกในประเทศไทย ในชื่อที่ได้รับพระราชทานนามว่า “โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์” 15 พ.ค. 2556 10:44 15 พ.ค. 2556 10:48 ไทยรัฐ