วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)2553 เน้นส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ไทย

ศาสตราภิชาน  ดร.นพ.พิชิต  สุวรรณประกร—ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย.

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เตรียมจัดงาน "เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2553 และสวนอัมพรเกษตรแฟร์" โดย ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย ประธานกรรมการอำนวยการจัดงาน กล่าวว่า งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2553 และสวนอัมพรเกษตร แฟร์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตามพระบัญชาของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชร กิติยาภา องค์ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก โดยปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 10-19 ธ.ค. ตั้งแต่ เวลา 10.00-21.00 น. ที่พระตำหนักวังสวนกุหลาบ และบริเวณรอบสวนอัมพร ไปถึงลานพระบรมรูปทรงม้า ภายใต้คอนเซปต์ "Go For Green : มุ่งมั่นสู่การรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อความสมดุลของชีวิต ด้วยแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่งจะเป็นแนวทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการทำสิ่งไร้ค่าให้เป็นสิ่งมีค่า โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี จะเสด็จฯทรงเปิดงานในวันที่ 10 ธ.ค. เวลา 15.00 น.


ภายในงานได้แบ่งออกเป็นโซนต่างๆ ประกอบด้วยโซน Hi-Ness ซึ่งเป็นร้านค้าส่วนพระองค์ จะอยู่ที่ท้องพระโรง พระตำหนักวังสวนกุหลาบ มีสินค้าและผลิตภัณฑ์ฝีพระหัตถ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ อาทิ งานเดโคพาจกล่อง, โต๊ะ, เก้าอี้ และตับบดเสวย ฯลฯ ที่พิเศษในงานจะมีการประมูลภาพวาดฝีพระหัตถ์ของพระองค์โสมด้วย นอกจากนี้ ยังมีโซน Hi-N เป็นร้านกิตติมศักดิ์ อาทิ ร้านมูลนิธิพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าฯ, ร้านคณะภริยาทูต, ร้านภูฟ้า, ร้านจิตรลดา ฯลฯ โซน Hi-Light แสดงผลผลิตด้านการเกษตรที่แปลกตา, โซน Hi-Tech และ Hi-Ed ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตร, โซน Hi-Fair จำหน่ายสินค้าต่างๆทางการเกษตร และโซนใหม่ Hi—Genic& Organic ที่ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ไทย

โอกาสนี้ ศาสตราภิชาน   ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร ได้กล่าวถึงรายได้จากการจัดงาน ครั้งนี้ว่า จะนำไปช่วย เหลือผู้ประสบอุทกภัย ตั้งแต่การเตือนภัยและการอพยพหลบภัย การยังชีพ การฟื้นฟูที่อยู่ อาศัย ฟื้นฟูอาชีพ และชุมชน โดยพระเจ้าวรวงศ์ เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงมีรับสั่งเมื่อครั้งเสด็จไปช่วยชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยว่า  ความเดือดร้อนครั้งนี้ได้รับผลกระทบเวลานาน ต้องให้การดูแล  ไม่ใช่ แค่แจกของ ต้องดูแลเขา และเรียนรู้จากการทำงานมาพัฒนาวิธีการช่วยให้เหมาะสมกับความต้องการ ให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ก็ทรงมีรับสั่งเช่นกันว่า ในขณะที่น้ำท่วมนี้ควรทำอะไรให้เขาอยู่ได้ ให้มีการประกอบอาชีพ จึงได้ทำโครงการต้นแบบตลาดนัดธารน้ำใจ เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) และ คชอ. ฟื้นไทยด้วยใจไทยทั้งชาติ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดลพบุรีเป็นที่แรก ด้วยการให้ ผู้ประสบอุทกภัยมาจำหน่ายสินค้าของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรหรืออื่นๆ เมื่อวันเสาร์ ที่ผ่านมา (20 พ.ย.)

21 พ.ย. 2553 21:16 ไทยรัฐ