วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตามรอยห้องทรงงาน นาข้าวทดลองของพ่อหลวง ต้นกำเนิดอาชีพเลี้ยงปากท้องคนทั้งประเทศ

เพื่อตามรอยโครงการพระ ราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงงานหนักเพื่อประชาชนชาวไทย รายการมายเวย์ เส้นทางอัจฉริยะ ได้ติดตาม "โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา" เยี่ยมชมห้องทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน โครงการนาข้าวทดลองสวนจิตรลดา ที่เป็นตัวอย่างอันดีในการทำการเกษตร ซึ่ง น.ส.นาฏยา บาลี รองผู้อำนวยการด้านบริหารจัดการ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา กล่าวว่า โครงการนาข้าวทดลอง สวนจิตรลดา เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงคิดค้นให้เป็นแปลงนาทดลองขึ้นเมื่อปี 2504 โดยพระองค์ได้ เสด็จฯไปทรงไถหว่านและทรงเกี่ยวข้าวด้วยพระองค์เอง

ผู้บริหารโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา กล่าวต่อว่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ได้โดยเสด็จประทับร่วมกับพระ ราชบิดาบนรถไถนา "ควายเหล็ก" ด้วย ปัจจุบันนาข้าวทดลองสวนจิตรลดาได้ทำการปลูกข้าวนาสวน ซึ่งเป็นการปลูกข้าวแบบตกกล้า ปักดำเป็นแนวในสภาพดินที่มีน้ำขัง บนพื้นที่ประมาณ 3.6 ไร่ โดยปลูกข้าวพันธุ์หลัก นอกจากนี้ ยังทำการปลูกข้าวไร่ ซึ่งเป็นการปลูกแบบใช้เมล็ดหยอดหลุมให้เป็นแถว


บนที่ดอนไม่มีน้ำขัง บนพื้นที่ประมาณ 1.2 ไร่ พันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกในหน้าฝนจะเป็นข้าวเหนียวหลายพันธุ์ อาทิ พันธุ์ลืมผัว, พันธุ์ซิวแม่จัน และข้าวเจ้า พันธุ์ปทุมธานี, พันธุ์สุพรรณบุรี ส่วนในช่วงฤดูแล้งจะเป็นการปลูกพืชหมุนเวียนใช้พืชตระกูลถั่วนานาชนิดมาปลูกเพื่อปรับปรุงบำรุงดินหลังจากการเก็บเกี่ยวแล้ว  และเมล็ดพันธุ์ที่ได้ จากการเก็บเกี่ยวจากนาทดลองสวนจิตรลดานี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานให้นำไปประกอบในพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นประจำทุกปี และพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวมงคลแจกจ่ายเพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่เกษตรกรทั่วทุกภาค

ในโอกาสนี้   อี๊ด   อดีตนักร้องวงฟลาย   พิธีกรรายการ กล่าวว่า ในส่วนตัวรู้สึกปลาบปลื้มแบบหาที่สุดมิได้ที่ได้เข้ามาดูโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ได้มาเห็นการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับว่าคนไทยโชคดีมากที่มีพ่อหลวงที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพเปี่ยมล้น และทรงเล็งเห็นความสำคัญของอาชีพชาวนา กระดูกสันหลังของชาติให้ได้ลืมตาอ้าปาก และมีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้มาจนถึงปัจจุบัน.

เพื่อตามรอยโครงการพระ ราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงงานหนักเพื่อประชาชนชาวไทย รายการมายเวย์ เส้นทางอัจฉริยะ ได้ติดตาม "โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา"... 26 ก.ย. 2553 18:47 ไทยรัฐ