สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเสนอแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง - thairath.co.th
ไทยรัฐออนไลน์
วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
advertisement

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเสนอแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง

โดย 29 มี.ค. 2553 13:00
1,661 ครั้ง


โดยได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายเพาะปลูกพืชฤดูแล้งไว้ทั้งหมด 12.28 ล้านไร่ แยกเป็น ข้าวนาปรัง 9.50 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 2.78 ล้านไร่...

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผยถึง สถานการณ์ของการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 52/53 ทั่วประเทศ ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายเพาะปลูกพืชฤดูแล้งไว้ทั้งหมด 12.28 ล้านไร่ แยกเป็น ข้าวนาปรัง 9.50 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 2.78 ล้านไร่ แต่ปัจจุบันมีการเพาะปลูกไปแล้ว 15.16 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 123 ของ แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งทั้งหมด แยกเป็น ข้าวนาปรัง 12.57 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 2.59 ล้านไร่ โดยในเขตลุ่มนำเจ้าพระยากำหนดพื้นที่เป้าหมายไว้ 6.39 ล้านไร่แยกเป็นข้าวนาปรัง 5.95 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.44 ล้านไร่ มีการเพาะปลูกไปแล้ว 7.80 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 122 ของแผนการเพาะปลูก แยกเป็นข้าวนาปรัง 7.37 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.43 ล้านไร่

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กล่าวถึงมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ว่า ธ.ก.ส.ได้เตรียมปล่อยสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบชลประทาน ส่วนการแก้ปัญหาระยะยาว ได้ตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการใช้ระบบประกันภัยพืชผล เพื่อขยายระบบประกันไปยังสินค้าเกษตรประเภท ข้าว และมันสำปะหลัง หลังจากที่ทดลองนำร่องในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ 5 จังหวัด โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม 750 ราย เบี้ยประกันรวม 1,300,000 บาท ซึ่งในจำนวนนี้ รัฐบาลจ่ายชดเชย 800,000 บาท เพื่อขยายระบบประกันภัยแล้งให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

โหวตข่าวนี้
advertisement

ไทยรัฐทีวี

advertisement