วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลุ้น ศธ.ฟันธง เดินหน้า-ยุบกองทุนอาหารกลางวัน

เผยแผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 56-59 เสร็จแล้ว รอกระทรวงการคลังพิจารณาว่าจะคงไว้หรือยุบทิ้ง เผยมีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพมากขึ้น...

เมื่อวันที่ 19 ต.ค. นายพิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยความคืบหน้ากองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาว่า ได้ทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2556-2559 เสร็จแล้ว เพื่อเสนอกรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง พิจารณาว่าจะคงไว้หรือยุบทิ้ง หลังกระทรวงการคลังประเมินกองทุนย้อนหลังพบว่าผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์

ทั้งนี้ ทีมงานจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์จึงเสนอไปยังกรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณได้พิจารณา ซึ่งระหว่างที่จัดทำร่างฉบับดังกล่าว ตัวแทนจากกระทรวงการคลังได้เข้าร่วมประชุมและร่วมจัดทำร่างมาโดยตลอด จึงเห็นเนื้อหาสาระและรูปแบบแผนยุทธศาสตร์ที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถทำให้กองทุนฯ เข้มแข็งได้ เพราะไม่ได้มีประสิทธิภาพต่ำเหมือนที่ผ่านมา จึงแจ้งให้ทราบว่าไม่ต้องมาประชุมเพื่อนำเสนอแล้ว แค่ส่งเป็นเอกสารให้ทราบถึงการดำเนินงานก็พอ

นายพิษณุ กล่าวอีกว่า ขณะที่บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ประเมินก็ชมว่าทำได้ดี ถ้าเปรียบเทียบกับกองทุนตัวอื่นๆ ที่ให้โอกาสปรับปรุงประสิทธิภาพเหมือนกัน ดังนั้น สิ่งที่จำเป็นต้องดำเนินการต่อจากนี้ คือเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ที่มีนางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบแผนปฏิบัติการทั้งหมด และอนุมัติให้คณะอนุกรรมการเร่งดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้

เผยแผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 56-59 เสร็จแล้ว รอกระทรวงการคลังพิจารณาว่าจะคงไว้หรือยุบทิ้ง เผยมีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพมากขึ้น... 19 ต.ค. 2555 11:46 ไทยรัฐ