วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วิจัยพบ'บาสโลป'ลดหน้าท้อง เล็งขยายผลสกัดโรคภัยเงียบ

สาธารณสุขชำนาญการ วิจัยการประยุกต์ใช้การออกกำลังกายแบบบาสโลป ช่วยลดเส้นรอบเอวของผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ เล็งขยายผลสกัดโรคจากภัยเงียบ...

จากการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2555 นางเพ็ญทิวา สารบุตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเพชร จ.ศรีสะเกษ นำเสนอผลการศึกษา เรื่อง "การประยุกต์ใช้การออกกำลังกายแบบบาสโลป" ซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่เชื่อมโยงกับหน้าท้อง เพื่อลดเส้นรอบเอวสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน รพ.สต.โคกเพชร จ.ศรีสะเกษ ว่า การศึกษากลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่มีเส้นรอบเอวเกินมาตรฐานจำนวน 31 คน อายุเฉลี่ยประมาณ 61 ปี โดยการนำผู้ป่วยมาออกกำลังกายแบบบาสโลป เป็นเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 4 เม.ย.-4 พ.ค.2555 ด้วยการออกกำลังกายทุกวัน วันละประมาณ 20-30 นาที พบว่าจากการเก็บข้อมูลโดยการวัดเส้นรอบเอวก่อนและหลังการออกกำลังกายแบบบาสโลป เส้นรอบเอวของกลุ่มตัวอย่างลดลง

นางเพ็ญทิวา กล่าวอีกว่า จากผลการทดลองการออกกำลังกายแบบบาสโลป สามารถลดเส้นรอบเอวลงได้ และสามารถขยายผลรูปแบบการออกกำลังกายไปสู่ประชากรกลุ่มอื่นๆ ได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย ป้องกันโรคภัยเงียบสำหรับประชาชนทั่วไป ส่วนที่เลือกวิจัยเรื่องนี้ เนื่องจากข้อมูลการตรวจสุขภาพประจำปีของ รพ.สต.โคกเพชร ย้อนหลังปี 2553-2555 พบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีเส้นรอบเอวเกินมาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาวะสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานที่ขาดความสมดุลในการดำเนินชีวิต จึงได้ทำการประยุกต์ใช้การออกกำลังกายแบบบาสโลป.

สาธารณสุขชำนาญการ วิจัยการประยุกต์ใช้การออกกำลังกายแบบบาสโลป ช่วยลดเส้นรอบเอวของผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ เล็งขยายผลสกัดโรคจากภัยเงียบ... 22 ก.ย. 2555 11:26 ไทยรัฐ