บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วิจัยพบ'บาสโลป'ลดหน้าท้อง เล็งขยายผลสกัดโรคภัยเงียบ

สาธารณสุขชำนาญการ วิจัยการประยุกต์ใช้การออกกำลังกายแบบบาสโลป ช่วยลดเส้นรอบเอวของผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ เล็งขยายผลสกัดโรคจากภัยเงียบ...

จากการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2555 นางเพ็ญทิวา สารบุตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเพชร จ.ศรีสะเกษ นำเสนอผลการศึกษา เรื่อง "การประยุกต์ใช้การออกกำลังกายแบบบาสโลป" ซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่เชื่อมโยงกับหน้าท้อง เพื่อลดเส้นรอบเอวสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน รพ.สต.โคกเพชร จ.ศรีสะเกษ ว่า การศึกษากลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่มีเส้นรอบเอวเกินมาตรฐานจำนวน 31 คน อายุเฉลี่ยประมาณ 61 ปี โดยการนำผู้ป่วยมาออกกำลังกายแบบบาสโลป เป็นเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 4 เม.ย.-4 พ.ค.2555 ด้วยการออกกำลังกายทุกวัน วันละประมาณ 20-30 นาที พบว่าจากการเก็บข้อมูลโดยการวัดเส้นรอบเอวก่อนและหลังการออกกำลังกายแบบบาสโลป เส้นรอบเอวของกลุ่มตัวอย่างลดลง

นางเพ็ญทิวา กล่าวอีกว่า จากผลการทดลองการออกกำลังกายแบบบาสโลป สามารถลดเส้นรอบเอวลงได้ และสามารถขยายผลรูปแบบการออกกำลังกายไปสู่ประชากรกลุ่มอื่นๆ ได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย ป้องกันโรคภัยเงียบสำหรับประชาชนทั่วไป ส่วนที่เลือกวิจัยเรื่องนี้ เนื่องจากข้อมูลการตรวจสุขภาพประจำปีของ รพ.สต.โคกเพชร ย้อนหลังปี 2553-2555 พบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีเส้นรอบเอวเกินมาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาวะสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานที่ขาดความสมดุลในการดำเนินชีวิต จึงได้ทำการประยุกต์ใช้การออกกำลังกายแบบบาสโลป.