วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
รฟม.สมัครผู้ว่าการ เริ่มตั้งแต่ 7-31 ก.ค.

รฟม.สมัครผู้ว่าการ เริ่มตั้งแต่ 7-31 ก.ค.

  • Share:

รายงานข่าวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า รฟม.มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ รฟม. โดยมีอำนาจหน้าที่บริหารกิจการของ รฟม. ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายตามที่คณะกรรมการ รฟม. กำหนด และมีอำนาจในการบังคับบัญชาพนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ตลอดจนต้องรับผิดชอบการ บริหารงานต่อคณะกรรมการ รฟม. ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างบริหารกิจการของ รฟม. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.mrta.co.th และ www.mot.go.th และยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (อาคาร 1 ชั้น 9) รฟม. ถนนพระราม 9 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 -31 ก.ค.2560 ในเวลา ทำการระหว่าง 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้