วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อึ้ง! ไทยพบเบาหวาน 4.8 ล้านคน

อึ้ง! ไทยพบเบาหวาน 4.8 ล้านคน

  • Share:

ศ.พญ.วรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวว่า โรคเบาหวานมีแนวโน้มพบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ รายงานว่า ในปี 2558 พบผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลก 415 ล้านคน และจะเพิ่มเป็น 642 ล้านคน ในปี 2583 หากไม่มีมาตรการควบคุม สำหรับไทยมีการรายงานของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ พบว่าอัตราการตายด้วยโรคเบาหวานของประเทศเพิ่มขึ้นทุกปี นอกจากนี้ ผลสำรวจสุขภาพประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ในปี 2557 ยังพบอีกว่าคนไทยมีความชุกของเบาหวานเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 8.9% หรือคิดเป็นผู้ป่วยเบาหวาน 4.8 ล้านคน เพิ่มจากปี 2552 ที่พบ 6.9% หรือคิดเป็นผู้ป่วยเบาหวาน 3.2 ล้านคน ทั้งนี้ เบาหวานถือเป็นหนึ่งในโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ทุกๆ 6 วินาทีทั่วโลกจะพบคนเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากเบาหวาน 1 คน ซึ่งสาเหตุการเกิดโรคมาจากภาวะอ้วน และพฤติกรรมการใช้ชีวิต ดังนั้น การป้องกันจากการปรับพฤติกรรมจึงดีที่สุด แต่หากเป็นแล้วสิ่งสำคัญคือ การควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในระดับที่แพทย์แนะนำ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้