วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทช.แก้รถติดเมืองโคราช-ตัดถนนเลี่ยงเมืองด้าน ต.อ.

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ปัจจุบันสภาพการจราจรในเขตเมืองนครราชสีมามีปริมาณการจราจรที่หนาแน่นและติดขัด สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดมาจากโครงข่ายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมายังมาไม่ครบวงรอบ โดยมีเพียงเฉพาะด้านทิศตะวันตกที่มีทางหลวงหมายเลข 204 แต่ยังขาดถนนเลี่ยงเมืองด้านทิศตะวันออก ทำให้ผู้ใช้ทางจำเป็นต้องวิ่งผ่านเขตเมือง ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในเขตรอบตัวเมือง ทช.จึงได้ก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองด้านทิศตะวันออกของเมืองนครราชสีมา (ถนนสาย ฉ ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา) จะแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรในปี 2560 โดยเป็นถนนแอสฟัลติกคอนกรีตขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร เชื่อมระหว่างทางหลวงหลัก 3 สาย ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 2 ทางหลวงหมายเลข 226 และทางหลวงหมายเลข 224 ซึ่งถนนสายดังกล่าวเมื่อเปิดใช้แล้วจะทำหน้าที่เชื่อมโครงข่ายวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาให้สมบูรณ์ ระบายการจราจรในเขตเมือง.

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ปัจจุบันสภาพการจราจรในเขตเมืองนครราชสีมามีปริมาณการจราจรที่หนาแน่นและติดขัด สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดมาจากโครงข่ายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมายังมาไม่ครบวงรอบ 4 ก.ค. 2560 01:20 4 ก.ค. 2560 01:53 ไทยรัฐ