วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ศูนย์ประสานอาชีวะ

ศูนย์ประสานอาชีวะ

  • Share:

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เผยถึงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC TVET Career Center ว่า ขณะนี้ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานฯใหญ่อยู่ที่วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี จ.ชลบุรี และศูนย์ประสานงานย่อยอีก 13 ศูนย์ แต่ละพื้นที่มีความพร้อมดำเนินการด้านต่างๆ รวมถึงบริการข้อมูลเพื่อวางแผนการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล ซึ่งดำเนินการภายใต้ความร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานในพื้นที่ ขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดทำเว็บไซต์ eec.vec.go.th เพื่อให้บริการข้อมูลความก้าวหน้าการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้