วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ท่องเที่ยวทางคลองไม่หมู คลองแคบ, เรือติดสะพาน

ท่องเที่ยวทางคลองไม่หมู คลองแคบ, เรือติดสะพาน

  • Share:

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผอ.สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า ตามที่ กทม.มีแนวคิดส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ ตามคูคลอง ภายใต้โครงการ “9 สายนทีแห่งมหานคร” เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวบ้านริมน้ำ และเป็นการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมสู่ผู้ประกอบการท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการเปิดมิติการท่องเที่ยวสำหรับชาวต่างชาติในมิติที่ต่างออกไปจากเดิมนั้น จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า เส้นทางคลองบางสาย โดยเฉพาะในฝั่งธนบุรี อาทิ คลองบางหลวง คลองบางระมาด หรือคลองลัดมะยม มีเส้นทางสัญจรทางน้ำที่ค่อนข้างแคบ สะพานข้ามคลองมีท้องสะพานต่ำ ทำให้เรือท่องเที่ยวสัญจรไม่สะดวก อีกทั้งต้องมีการปรับปรุงประตูระบายน้ำบางแห่งให้เรือสามารถสัญจรผ่านได้ เพราะปัจจุบันมีเพียง 1-2 แห่ง ที่เรือผ่านได้ รวมทั้งต้องมีการเปลี่ยนแปลงท่อประปาบางจุด ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือ นอกจากนี้ จะต้องเพิ่มป้ายบอกทาง ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

ขณะนี้แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำ สภา กทม.ก็มีการ ศึกษาเพื่อกำหนดเส้นทางที่เหมาะสมเช่นกัน ทั้งนี้ การดำเนินงานต้องอาศัยความร่วมมือกับสำนักการโยธา สำนักผังเมือง และสำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักระบายน้ำ เพื่อแก้ไขข้อจำกัดต่างๆให้หมดไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้