วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทุเรียนมาแรง 1.6 หมื่นล้าน ชาวสวนเฮ!ตลาดส่งออกผลไม้สดใส

สถาบันอาหาร เปิดหน้าตัก อุตสาหกรรมผลไม้ไทยโตวันโตคืน ต่างชาตินิยมผลไม้สด ทุเรียนนำโด่ง 1.68 หมื่นล้านบาท ตามด้วยลำไย มังคุด เงาะ ลองกอง พร้อมหนุนชาวสวนระยอง–จันทบุรี–ตราด พัฒนาคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป เพื่อสร้างความยั่งยืนอุตสาหกรรมเกษตร

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร เปิดเผยว่า ผลการส่งออกผลไม้ของประเทศไทยเมื่อปี 2559 มีมูลค่าสูงถึง 119,630 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยผลิตภัณฑ์ผลไม้สด เป็นสินค้าที่มีสัดส่วนส่งออกมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วน 27% ของมูลค่ารวม โดยมีมูลค่าอยู่ที่ 32,412 ล้านบาท และในจำนวนนี้ 52% มีทุเรียนเป็นพระเอกที่มีปริมาณส่งออกมากที่สุด คิดเป็นมูลค่า 16,800 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ ลำไย มังคุด เงาะ และลองกอง

สำหรับผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้ง แนวโน้มส่งออกโตแบบก้าวกระโดด ปัจจุบันเพิ่มขึ้นมากที่สุด 53% ที่มูลค่า 10,910 ล้านบาท ชี้ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ในอนาคตจะปรับเป็นแบบผง หรือพร้อมชงมากยิ่งขึ้น สถาบันจึงพร้อมสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ชายฝั่งตะวันออก ระยอง จันทบุรี และตราด ที่เป็นพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกมากที่สุด ใช้จุดแข็งเป็นพื้นที่ผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพ พัฒนาคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปสู่ตลาดส่งออกควบคู่ไปด้วย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างยั่งยืน

“ตลาดส่งออกหลักของประเทศไทย ได้แก่ สหรัฐฯ จีน เวียดนาม และฮ่องกง ตามลำดับ โดยผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าส่วนใหญ่ของสหรัฐฯคิดเป็นสัดส่วน 80% ที่นำเข้าจากประเทศไทย เป็นการนำเข้าน้ำผลไม้ และสับปะรดกระป๋อง แตกต่างจากจีนและฮ่องกง ที่การนำเข้าส่วนใหญ่ 60% และ 80% ตามลำดับ เป็นการนำเข้าผลไม้สดจากไทย โดยเฉพาะทุเรียน ซึ่งเป็นผลไม้ที่ชาวจีนนิยมบริโภคอย่างมาก ขณะที่เวียดนามมีอัตราการนำเข้าเพิ่มขึ้นสูงที่สุดถึง 65% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เป็นการนำเข้าในลักษณะเพื่อไปขายต่อให้กับประเทศจีน ซึ่งมีพรมแดนติดกับเวียดนาม

นายยงวุฒิกล่าวอีกว่า เหตุผลที่ผลไม้ ผลไม้อบแห้ง น้ำผลไม้ของประเทศไทย มีปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้นทุกๆปี เนื่องจากผู้ประกอบการมีการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการผลิต ทำให้สินค้ามีความหลากหลายมากขึ้น ขณะเดียวกันผู้บริโภคในต่างประเทศหันมานิยมบริโภคผลไม้อบแห้งเป็นขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ ส่งผลให้การส่งออกเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันไทยมีการส่งออกผลไม้อบแห้ง เป็นอันดับที่ 3 ของโลก รองจากตุรกี และสหรัฐฯ ตลาดส่งออกส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียน จีน และฮ่องกง เป็นต้น

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมผลไม้มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น และเอกลักษณ์ของผลไม้เขตร้อนของไทยที่มีความหลากหลาย โดยคาดว่าในอนาคตตลาดผลไม้แปรรูปที่มีลักษณะเป็นขนมขบเคี้ยวที่ทานได้ง่าย เช่น ผลไม้ทอด ทอฟฟี่ผลไม้ และผลไม้อบแห้ง จะมีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ตอบโจทย์กระแสการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่กำลังมาแรง อย่างไรก็ตาม ในส่วนของน้ำผลไม้ คาดว่าในอนาคตจะปรับไปในรูปแบบของผลิตภัณฑ์แบบผง หรือพร้อมชงมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ เข้ากับวิถีชีวิตของผู้บริโภค และยังเป็นการลดต้นทุนค่าขนส่งของผู้ประกอบการอีกด้วย

“อุตสาหกรรมผลไม้ จัดเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สร้างรายได้ให้ประเทศไทยเป็นจำนวนมาก เพราะนอกจากจะส่งออกเป็นผลไม้สดเกรดพรีเมียม ผลไม้ส่วนที่เหลือยังสามารถนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นสินค้าแปรรูปต่างๆได้มากมายหลายประเภท”.

สถาบันอาหาร เปิดหน้าตัก อุตสาหกรรมผลไม้ไทยโตวันโตคืน ต่างชาตินิยมผลไม้สด ทุเรียนนำโด่ง 1.68 หมื่นล้านบาท ตามด้วยลำไย มังคุด เงาะ ลองกอง พร้อมหนุนชาวสวนระยอง–จันทบุรี–ตราด พัฒนาคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป 12 มิ.ย. 2560 04:51 12 มิ.ย. 2560 04:51 ไทยรัฐ