วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เศรษฐกิจทรุดยอดบริษัทร้างพุ่ง เตือนตรวจสอบก่อนทำธุรกรรม

เศรษฐกิจทรุดยอดบริษัทร้างพุ่ง เตือนตรวจสอบก่อนทำธุรกรรม

  • Share:

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่า เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2560 ที่ผ่านมา นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร เพื่อแจ้งให้ประชาชน ผู้ประกอบธุรกิจทราบว่า จะดำเนินการขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ จำนวน 2,989 บริษัทออกจากทะเบียนและสิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคลภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ เพราะมีเหตุเชื่อได้ว่าห้างหุ้นส่วนบริษัทข้างต้นไม่ได้ทำการค้าขายหรือประกอบกิจการแล้ว เว้นแต่มีเหตุผลอย่างอื่น ก็โต้แย้งได้

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า การขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ออกจากทะเบียน เนื่องจากไม่นำส่งงบการเงินติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี นับแต่ปี 2560 ลงไป เพื่อให้ฐานข้อมูลนิติบุคคลมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โดยผลจากการดำเนินการ ส่งผลให้นิติบุคคลสิ้นสภาพตามกฎหมาย กลายเป็นนิติบุคคลร้าง และจะไม่สามารถประกอบธุรกิจได้อีกต่อไป

ดังนั้นขอแนะนำให้ประชาชน ผู้ประกอบธุรกิจ และผู้ลงทุนประสงค์จะติดต่อหรือทำธุรกิจกับนิติบุคคลรายใดควรตรวจสอบสถานภาพของนิติบุคคลนั้นๆก่อนว่ามีอยู่จริงหรือไม่ เพื่อป้องกันปัญหาหลอกลวงหรือแอบอ้าง ทั้งนี้ กรมยังได้พัฒนาระบบบริการตรวจค้นข้อมูลโมบายแอพพลิเคชั่น (DBD e-Service) โดยได้เพิ่มการให้บริการตรวจสอบข้อมูลสมาคมการค้าและหอการค้าโดยก่อนหน้านี้กรมได้เปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลผ่านแอพพลิเคชั่น DBD e-Service โดยตรวจสอบสถานที่ตั้ง กรรมการบริษัท ทุนจดทะเบียน งบการเงิน เพื่อให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัทนั้นๆ และใช้เป็นข้อมูลตัดสินใจทำธุรกิจ รวมถึงตรวจสอบข้อมูลร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งปัจจุบันมียอดใช้บริการเพิ่มขึ้น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้