วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปัดฝุ่น!โครงการผันน้ำ

ปัดฝุ่น!โครงการผันน้ำ

  • Share:

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับนายเคอิฉิ อิชิอิ รมว.ที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยวญี่ปุ่น ว่า ขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้ร่วมมือกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น หรือไจก้า ในการดำเนินโครงการทบทวนแผนแม่บทการป้องกันบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืน โดยเสนอให้ศึกษาพัฒนาคลองผันน้ำควบคู่กับถนนวงแหวนรอบที่ 3 เพื่อระบายน้ำหลากบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยา อยุธยาลงสู่อ่าวไทย และช่วยลดระดับน้ำ 2 แห่ง คือ ลำน้ำเจ้าพระยาจากอยุธยาถึงกรุงเทพฯ และแม่น้ำป่าสักในช่วงปลายน้ำ ซึ่งมี 2 ทางเลือกในการก่อสร้างคือ คลองผันน้ำขนาด 500 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ต่อวินาทีหรือคลองผันน้ำขนาด 1,000 ลบ.ม.ต่อวินาที

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ขณะนี้กรมชลฯได้ร่วมกับกรมทางหลวง ดำเนินการศึกษาโครงการคลองผันน้ำร่วมกับถนนวงแหวนรอบที่ 3 เพิ่มเติมจากผลการศึกษาเดิมของไจก้า พร้อมทั้งหารือกับกรมทางหลวง พิจารณากรอบความช่วยเหลือและขอบเขตศึกษา เพื่อจัดทำข้อเสนอรับความช่วยเหลือจากไจก้า โดยไจก้าได้เสนอที่จะช่วยเหลือในด้านข้อมูลสำรวจความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่งขณะนี้กรมชลประทานได้แต่งตั้งคณะทำงานร่วมด้านวิชาการโครงการร่วมเป็นคณะทำงานฯ เพื่อร่วมกับทีมสำรวจของไจก้า โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือน ม.ค.60 ถึง ก.พ.61 คาดว่าจะเริ่มร่างแผนความเป็นไปได้ของโครงการในเดือน ส.ค.-ก.ย.นี้

สำหรับประโยชน์ของโครงการพัฒนาคลองผันน้ำควบคู่กับถนนวงแหวนรอบที่ 3 จะทำให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างงานโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม กับการบริหารจัดการน้ำของไทยได้อย่างเป็นระบบ เนื่องจากระบบการระบายน้ำบริเวณลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างไม่สามารถแก้ไขปัญหาน้ำหลากปริมาณมากได้ จึงจำเป็นต้องมีโครงการที่เน้นการบริหารจัดการน้ำที่ช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างบูรณาการ โดยใช้คลองผันน้ำเพื่อนำน้ำออกทะเล.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้