วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ดย.เร่งขอสัญชาติไทยให้เด็กไร้สถานะ 551 คน

ดย.เร่งขอสัญชาติไทยให้เด็กไร้สถานะ 551 คน

  • Share:

นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลแก่เด็กและเยาวชนในความอุปการะของสถานรองรับเด็กของ ดย. ว่า จากการสำรวจเด็กไร้สถานะ/ไร้รากเหง้าที่อยู่ในความอุปการะของ ดย.และอยู่ในกระบวนการที่ ดย.กำลังขอสัญชาติให้มีจำนวน 551 คน ในจำนวนนี้มี 371 คนที่ยังอยู่ในความดูแลของสถานรองรับเด็ก ดย.อีก180 คนถูกจำหน่ายออกเนื่องจากอายุเกิน 18 ปีโดยบางส่วนกลับภูมิลำเนา ออกไปทำงาน หรือไปอยู่ในสถานสงเคราะห์อื่น แต่ถือว่ายังอยู่ในกระบวนการที่ ดย.กำลังขอสัญชาติให้ ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 7 ธ.ค.2559 เห็นชอบให้กรมการปกครองพิจารณาให้สัญชาติกับกลุ่มคนดังนี้ 1.พ่อแม่เป็นชนกลุ่มน้อยใน 19 ชาติพันธุ์ 2.เด็กที่พ่อแม่เป็นคนต่างด้าว แต่เกิดในประเทศไทยและเรียนจนจบปริญญาตรีในไทย หรือได้ทุนรัฐบาลไทยหรือหน่วยงานไทยไปเรียนต่างประเทศจนจบปริญญาตรี กรณีอยู่ระหว่างเรียนหรือออกกลางคัน และมีความจำเป็นในการขอสัญชาติให้เสนอเรื่องถึงกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเป็นรายๆ และ 3.กลุ่มคนไร้รากเหง้าที่อยู่ในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 10 ปี

อธิบดี ดย.กล่าวด้วยว่า ได้มอบหมายให้ผู้ปกครองสถานรองรับเด็กของ ดย.29 แห่งทั่วประเทศเร่งสำรวจเด็ก 551 คนดังกล่าวว่าเข้าเกณฑ์ใน 3 กลุ่มที่ ครม.กำหนดหรือไม่ เพื่อเสนอกรมการปกครองพิจารณาขอสัญชาติ และให้ประมวลผลการดำเนินการเสนอที่ประชุมปลายเดือน มิ.ย.นี้ คาดว่าน่าจะขอสัญชาติได้เกินร้อยละ 50 ของจำนวนทั้งหมด ขณะเดียวกันจะประสานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมหารือและดำเนินการขอสัญชาติตามมติ ครม.ให้กับเด็กและเยาวชนในความดูแลเช่นกัน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้