วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
วัดสระเกศฯ จัดหลักสูตรติวพระเผยแผ่

วัดสระเกศฯ จัดหลักสูตรติวพระเผยแผ่

  • Share:

พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ ในฐานะเลขานุการสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ กล่าวว่า สถาบันพัฒนาพระวิทยากร ภายใต้การกำกับของสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ จัดโครงการพระวิทยากรกระบวนธรรม ภาคทฤษฎี รุ่น 2 เพื่อพัฒนาพระภิกษุให้มีความรู้ทางพุทธศาสนา นำไปประยุกต์ใช้มีทักษะในการปฏิบัติการเข้าค่ายคุณธรรม การบรรยายและเผยแผ่ทั้งการใช้สื่อสารออนไลน์และเขียน สร้างอุดมการณ์ในการเผยแผ่ โดยมีเป้าหมายรับสมัครพระภิกษุจากทั่วประเทศ จำนวน 80 รูป คุณสมบัติพระภิกษุที่จะเข้าร่วมโครงการ 1.เป็นพระภิกษุ 2.ได้นักธรรมชั้นเอก และเป็นเปรียญธรรม 3 ประโยคขึ้นไป หรือตามดุลพินิจของคณะกรรมการอบรม 3.มีพรรษาครบ 5 ขึ้นไป หรือตามดุลพินิจของคณะกรรมการอบรม 4.มีความกระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้ มีจิตเสียสละทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น พระภิกษุสามเณรที่เข้าร่วมโครงการนี้ จะไม่เสียค่าใช้จ่ายและเมื่อผ่านการอบรมภาคทฤษฎีช่วงเดือน มิ.ย.แล้ว จะมีการอบรมภาคปฏิบัติที่ประเทศอินเดียด้วย สอบถามได้ที่พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม โทร.09-3414-5226 หรืออีเมล์ : katavoot2529@hotmail.com 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้