วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
หญิงวัยกลางคนจบปริญญาโท! แห่สมัครตัวแทนขายประกันชีวิต

หญิงวัยกลางคนจบปริญญาโท! แห่สมัครตัวแทนขายประกันชีวิต

  • Share:

นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า ในช่วงไตรมาสแรก (1 ม.ค.-31 มี.ค.60) มีผู้สนใจก้าวเข้ามาเป็นตัวแทนประกันชีวิต ได้สมัครสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตทั่วประเทศ ผ่านสนามสอบของสมาคมประกันชีวิตไทย จำนวน 41,740 คน ปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 13.61% แยกเป็นสมัครสอบส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 17,356 คน และส่วนภูมิภาค 24,384 คน โดยอัตราการสอบผ่านทั่วประเทศอยู่ที่ 33.63%

ทั้งนี้ หากจำแนกตามอายุของผู้สมัครสอบพบว่า กลุ่มผู้มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีอัตราสมัครสอบสูงที่สุด และส่วนใหญ่จะมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และเพศหญิงให้ความสนใจเข้าสอบมากกว่าเพศชาย แต่หากพิจารณาถึงกลุ่มบุคคลที่สอบผ่านจะพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท และมีอายุระหว่าง 41-50 ปี อย่างไรก็ตามจากข้อมูลดังกล่าวแสดงว่าผู้ที่สนใจอาชีพตัวแทนประกันชีวิตจะเป็นกลุ่มวัยทำงานและมีการศึกษาสูง ซึ่งส่งผลดีต่อธุรกิจประกันชีวิตในเรื่องความน่าเชื่อถือ ทั้งด้านมาตรฐานอาชีพ คุณภาพ และทักษะในการให้บริการ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้