วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เพิ่มประสิทธิภาพ ผู้ใช้ระบบสื่อสาร

เพิ่มประสิทธิภาพ ผู้ใช้ระบบสื่อสาร

  • Share:

ไกรศร วิศิษฎ์วงศ์

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. นายสัมพันธ์ มูซอดี ผช.เลขาธิการ ศอ.บต./ผอ.สน.สารสนเทศฯ เผยว่า นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ เปิดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รองรับระบบฐานข้อมูล DATA CENTER มีผู้เกี่ยวข้องจำนวน 500 คน ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการประชาชนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีมาสังเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลผ่านระบบ Web Application และ Mobile Application ที่ ศอ.บต.พัฒนาขึ้นตามแนวพระราชดำริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

ด้านนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ กล่าวว่า เห็นการทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เต็มศักยภาพจนเป็นที่ประจักษ์ กิจกรรมนี้เป็นงานด้านการสร้างความเข้าใจ เราจะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเข้าใจให้พี่น้องประชาชน ซึ่งจะต้องสร้างการรับรู้ การจะสร้างการรับรู้ได้จะต้องมีเครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือสื่อสารวันนี้พัฒนาไปไกลมาก ซึ่งทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลที่ ศอ.บต. พัฒนาขึ้นและชี้วัดผลสำเร็จของการดำเนินงานในแผนงานต่างๆต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้