วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
A political outlook in Thailand

A political outlook in Thailand

  • Share:

หลังจากที่ใครคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตไปแล้ว แต่อีกคนหนึ่งยังมีชีวิตดำรงคงอยู่ เราใช้กริยา outlive ครับ ลูกชายเล่าถึงคุณแม่คุณพ่อของตนเองว่า My mother outlived my father by 15 years. คุณแม่ของผมมีชีวิตอยู่ต่อมาหลังจากคุณพ่อเสียชีวิตแล้ว 15 ปี มีชีวิตอยู่กินกันมากี่ปีใช้ by ครับ นอกจากจะหมายถึงมีชีวิตอยู่แล้ว ก็ยังหมายถึง ยังคงดำเนินต่อไปหลังจากสิ่งอื่นสิ้นสุดหรือสูญหาย ก็ได้

ส่วนวลี outlive one’s usefulness หมายถึง กลายเป็นไม่มีประโยชน์อีกต่อไป ลูกชายเล่าถึงชีวิตเมื่อวัยเด็กที่พี่น้องทั้ง 5 คน ต้องใช้รถจักรยานไปโรงเรียน หรือไปซื้อของในตัวตลาดว่า เมื่อพวกเราโตขึ้นและมีงานมีการทำกันหมดแล้ว That bicycle has outlived its usefulness. รถจักรยานคันนั้นก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อีกต่อไป

เขียนถึง outlive แล้ว ก็ขอเล่าต่อถึง outlook หน่อยครับ คำนี้หมายถึง ภาพ, ทัศนียภาพ, ช่องสังเกตการณ์, ทัศนะ, ท่าทาง, การมอง, การสังเกต เช่นบอกว่า He’s got a good outlook on life. เขามีทัศนคติที่ดีต่อชีวิต บางทีก็มีการพูดกันว่า Exercise will improve your looks and outlook. การออกกำลังกายพัฒนาทั้งลักษณะท่าทางและทัศนคติ
Outlook ยังหมายถึง ภาพอนาคต เราอาจจะเคยได้ยินคำว่า an economic outlook, a financial outlook หรือ a political outlook ศาสตราจารย์ทาง รัฐศาสตร์คนหนึ่งได้รับเชิญไปพูดเรื่อง ภาพอนาคต ของการเมืองที่สิ้นหวังในประเทศไทย a gloomy political outlook in Thailand.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้