วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ผู้ต้องขัง 57 คน จบปวช.-ปวส.จากเรือนจำโคราช รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ผู้ต้องขัง 57 คน จบปวช.-ปวส.จากเรือนจำโคราช รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

  • Share:

เรือนจำกลางนครราชสีมา ร่วมกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวฯ มอบประกาศนียบัตร ปวช.-ปวส.แก่ผู้ต้องขังที่เรียนจบประจำปี 2559 เป็นรุ่นที่ 2 จำนวน 57 คน มากกว่าปีที่ผ่านมา มีวิชาชีพ ความรู้ ออกไปประกอบอาชีพสุจริต...         

เวลา 10.00 น. วันที่ 4 เม.ย. ที่เรือนจำกลางนครราชสีมา นายภักดี ตั้งธรรม ผบ.เรือนจำกลางนครราชสีมา ดร.วรากร หิรัญมณีมาศ ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ร่วมกันจัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ต้องขังที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2559

นายภักดี กล่าวว่า โครงการดังกล่าวทางเรือนจำกลางนครราชสีมา ได้ทำ MOU ร่วมกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งระบบปกติ นอกระบบ และระบบทวิภาคี ด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนและรูปแบบหลากหลาย เช่น เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมตอนปลายกับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. รูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ กับกลุ่มผู้ที่มีงานทำหรือผู้ที่จบการศึกษาแล้ว ร่วมทั้งกลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยการร่วมมือกับเรือนจำกลางนครราชสีมา เรียนในระดับ ปวช. ปวส. ซึ่งทางวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ได้รับการคัดเลือกในกลุ่มสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ นำไปสู่การศึกษาอย่างมีคุณภาพต่อผู้ต้องขัง ซึ่งในปีนี้มีผู้ต้องขังที่สำเร็จการศึกษาเป็นปีที่ 2 มีจำนวน 57 คน มากกว่าในปีที่แล้วที่มีผู้ต้องขังสำเร็จการศึกษาจำนวน 31 คน

สำหรับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้กับผู้ต้องขัง จะได้มีวิชาชีพติดตัว มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งเมื่อออกไปแล้ว จะได้มีความรู้ประกอบอาชีพสุจริตหาเลี้ยงตนเองได้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้