วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดห้องรับรองพระ

นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผอ.สำนักงานพุทธมณฑล ในฐานะโฆษก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.ได้มีหนังสือแจ้งยังที่ประชุมมส.ว่า ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องรับรองพระภิกษุ สามเณร บริเวณชั้น 3 (ด้านทิศเหนือ) อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อเป็นห้องรับรองสำหรับพระภิกษุ สามเณร พักรอก่อนขึ้นเครื่องบิน ซึ่ง ทอท.ได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค.2559 โดยที่ ประชุม มส.ได้รับทราบและอนุโมทนาต่อการดำเนินการของ ทอท.ในการอำนวยความสะดวกแก่พระภิกษุ สามเณร ที่ใช้ท่าอากาศยานดอนเมือง อย่างไรก็ตามขณะนี้ พศ.ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) แจ้งให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศได้รับทราบแล้ว.

นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผอ.สำนักงานพุทธมณฑล ในฐานะโฆษก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.ได้มีหนังสือแจ้งยังที่ประชุมมส. 4 เม.ย. 2560 00:14 4 เม.ย. 2560 02:52 ไทยรัฐ