วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'องอาจ' หนุนรัฐปฏิรูป อปท.ก่อนเลือกตั้งท้องถิ่น

'องอาจ' หนุนรัฐปฏิรูป อปท.ก่อนเลือกตั้งท้องถิ่น

  • Share:

"องอาจ" หนุนปฏิรูป อปท.ก่อนเลือกตั้งท้องถิ่น เชื่อเป็นประโยชน์มากกว่าปล่อยให้มีการเลือกตั้ง อปท.ก่อนปฏิรูป

เมื่อวันที่ 2 เม.ย.60 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ระบุว่า จะให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนการเลือกตั้งทั่วไปว่า จะเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนหรือหลังการเลือกตั้งทั่วไปไม่ใช่สาระสำคัญ แต่สิ่งที่ควรดำเนินการก่อนที่จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่น คือ การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น ซึ่งน่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นมากกว่าปล่อยให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยไม่มีการปฏิรูปอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอัน ซึ่งต้องยอมรับความจริงว่าในปัจจุบันการปกครองท้องถิ่นยังมีปัญหาที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอีกมากให้ทันกับการเจริญเติบโต การขยายตัวของเมือง การเพิ่มขึ้นของประชากร ความต้องการทรัพยากรที่มีมากขึ้น อีกทั้งประชาชนก็มีความต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองมากขึ้นด้วย 

นายองอาจ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้สิ่งที่ควรดำเนินการในการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น ควรคำนึงถึงปัจจัยหลักที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนดังนี้ 1.ปฏิรูปให้กลไกที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นต้องเป็นไปอย่างสุจริต เที่ยงธรรม มีวิธีการป้องกันการเข้าสู่อำนาจในระดับท้องถิ่นด้วยวิธีการอันฉ้อฉลทุกรูปแบบ 2.ปฏิรูปให้เกิดการทำงานที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพตรวจสอบได้ 3.ปฏิรูปให้เกิดกลไกที่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง 4.ปฏิรูปให้เกิดการปรับโครงสร้างอำนาจหน้าที่ ความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผู้มีอำนาจในส่วนกลาง และ 5.ปฏิรูปเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่าง หรือเกิดการทับซ้อนในภารกิจและหน้าที่ของการปกครองรูปแบบต่างๆ กับท้องถิ่น อย่างไรก็ตามการปฏิรูปท้องถิ่นก่อนการเลือกตังท้องถิ่น น่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนมากกว่าเพียงแค่คิดว่าจะเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งใหญ่เท่านั้น.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้