วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

1 เม.ย. "เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ" รักษาฟรี

ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าวนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกที่ ว่า หลังจากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่องเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกที่ ซึ่งหมายถึงประชาชนทุกคนเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติภายใน 72 ชั่วโมง ต้องได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่ในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และเมื่อพ้นวิกฤติก็ต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลในสิทธิ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.นี้ สำหรับค่าใช้จ่ายนั้น ภาครัฐได้ร่วมหารือกับทุกภาคส่วน และทั้ง 3 กองทุน คือ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง ประกันสังคมและสิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการ รวมทั้งสมาคมโรงพยาบาลเอกชน จนได้กำหนดอัตราการค่ารักษาพยาบาลขึ้น แบ่งออกเป็นกว่า 3,000 รายการ ในกรณีฉุกเฉินวิกฤติเท่านั้น โดยจะเป็นการจ่ายของแต่ละกองทุน ซึ่งประชาชนไม่ต้องกังวลหากอยู่ใน 72 ชั่วโมงไม่ต้องจ่ายเงิน แต่หลังจากนั้นจะต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลตามสิทธิ ทั้งนี้ หากใครฝ่าฝืนมติ ครม.ในการเรียกเก็บเงินผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติจะมีโทษทั้งจำและปรับและอาจรุนแรงถึงขั้นเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพได้

พล.อ.ต.นพ.เฉลิมพร บุญสิริ ประธานวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กลุ่มอาการฉุกเฉินวิกฤติแบ่งเป็น 6 กลุ่ม คือ 1.หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ 2.หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัดมีเสียงดัง 3.ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น หรือมีอาการชักร่วม 4.เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน รุนแรง 5.แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัด แบบปัจจุบันทันด่วนหรือชักต่อเนื่องไม่หยุด และ 6.หรือมีอาการอื่นร่วม ที่มีผลต่อการหายใจระบบการไหลเวียนโลหิต และระบบสมองที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต.

ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าวนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกที่ ว่า หลังจากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่องเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ 1 เม.ย. 2560 01:11 1 เม.ย. 2560 04:11 ไทยรัฐ