วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
"สมเด็จประยุทธ์" มีปัญหาสุขภาพ แจงเหตุไม่สามารถเข้าร่วมประชุม มส.

"สมเด็จประยุทธ์" มีปัญหาสุขภาพ แจงเหตุไม่สามารถเข้าร่วมประชุม มส.

  • Share:

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ทำหนังสือแจ้งมส.ติดปัญหาสุขภาพ เป็นเหตุที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมมหาเถรฯ ได้ หลังจากรับแต่งตั้งเป็นสมเด็จพระราชาคณะ...

วันที่ 30 มี.ค. ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผอ.สำนักงานพุทธมณฑล โฆษกพศ. แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ว่า มส.รับทราบตามที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) หรือ ป.อ.ปยุตฺโต วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม ได้ทำหนังสือแจ้งมายัง มส.ระบุว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถเข้าร่วมประชุมมส.ได้ เนื่องจากยังติดปัญหาในเรื่องสุขภาพ และยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะมาเข้าประชุมมส.ได้เมื่อใด เพราะต้องขึ้นอยู่กับสุขภาพ โดยที่ประชุมมส.รับทราบคำชี้แจงของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

ทั้งนี้ การที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ต้องทำหนังสือชี้แจงมส.มานั้น เนื่องจากตามพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 ระบุไว้ว่า สมเด็จพระราชาคณะจะเป็นกรรมการ มส.โดยตำแหน่งทุกรูป และหลังจากที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ เมื่อเดือนธ.ค.ปี 2559 ท่านยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาร่วมประชุมมส.ได้ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องสุขภาพ ดังนั้น ท่านจึงได้มีหนังสือดังกล่าวเพื่อมาชี้แจงต่อ มส. 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้