วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เจ๋ง!! นร.สพป.พัทลุง เขต 1สอบโอเน็ตได้เต็ม100 วิชาคณิต 27 คน อังกฤษ 2

เจ๋ง!! นร.สพป.พัทลุง เขต 1สอบโอเน็ตได้เต็ม100 วิชาคณิต 27 คน อังกฤษ 2

  • Share:

นักเรียนสังกัด สพป.พัทลุง เขต 1 สุดเจ๋ง ได้คะแนนเต็ม 100 สอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์ 27 คน ส่วนภาษาอังกฤษได้เต็ม 100 จำนวน 2 คน มี ด.ช. 1 คน สุดเยี่ยมยอด ได้เต็ม 100 ทั้งคณิตศาสตร์-อังกฤษ...

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. ดร.เจียร ทองนุ่น ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เปิดเผยว่า ในพื้นที่มีโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด จำนวน 119 โรงเรียน มีนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2,134 คน และจากการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O – NET) ประจำปีการศึกษา 2559 ปรากฏว่าผลการสอบโอเน็ตในครั้งนี้มีผลเป็นที่น่าพอใจ โดยมีนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในวิชาคณิตศาสตร์มากถึง 27 คน ส่วนในวิชาภาษาอังกฤษ มีนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 2 คน

สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพัทลุง 10 คน โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 3 คน โรงเรียนวัดโอ่ 1 คน โรงเรียนบ้านเหรียงงาม 1 คน โรงเรียนวัดร่มเมือง 1 คน โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 คน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 8 คน และ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 3 คน ส่วนนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในวิชาภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 คน และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 คน โดยเฉพาะ ด.ช.ธนกฤต สังข์จีน นักเรียนโรงเรียนอบุบาลพัทลุงนั้น สามารถสอบโอเน็ตได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ทั้งวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้ สพป.พัทลุง เขต 1 มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชาติ (O–NET) ติด 1ใน 5 ระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา มีผลการสอบโอเน็ต เป็นอันดับ 2 ของประเทศ โดยเฉพาะเด็กหญิงอโรชา บัวเพชร นักเรียนโรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว อ.ควนขนุน ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ที่กันดารที่สุดของ จ.พัทลุง เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ป.6 จำนวน 8 ห้องเรียน มีนักเรียน 47 คน มีครู 3 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน ไม่มีผู้บริหาร และมีนักเรียนชั้น ป.6 เพียง 6 คนเท่านั้น โดย ด.ญ.อโรชา ซึ่งเป็นนักเรียนในครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถสอบโอเน็ตในวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยไม่เคยไปเรียนกวดวิชาในสถานที่ใดๆ มาก่อน ซึ่งหลังจากที่ นสพ.ไทยรัฐ และไทยรัฐออนไลน์ นำเสนอข่าวดังกล่าวออกไปจนเป็นที่โด่งดังทั่วประเทศ ได้มีผู้เมตตาจิตทั้งในและต่างจังหวัดมอบเงินเป็นทุนการศึกษาเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีผู้จิตกุศลรายหนึ่งมอบเงินเป็นทุนการศึกษาให้เดือนละ 5,000 บาท จนจบชั้น ม.6 หากมีผลการเรียนดีก็จะส่งให้เรียนจนจบชั้นปริญญาตรี.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้