วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตั้งกรรมการ 2 ชุดดูแลวัดพระธรรมกาย ดีเอสไอจ่อยกเลิกคุมพื้นที่วัด

เจ้าคณะใหญ่หนกลาง สั่งตั้งกรรมการ 2 ชุด ดูแลวัดพระธรรมกาย มส.รับทราบแนวทางดำเนินการของดีเอสไอ จ่อยกเลิกคุมพื้นที่วัด

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 60 ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ภายหลังการประชุม พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ. นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม และนายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผอ.สำนักงานพุทธมณฑล ในฐานะโฆษกพศ. ร่วมแถลงข่าวผลการประชุมมส.

นายบุญเชิด กล่าวว่า ได้มีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินการกับวัดพระธรรมกาย ซึ่งล่าสุดสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ได้มีคำสั่งลงวันที่ 30 มี.ค. แต่งตั้งคณะกรรมการ 2 ชุดมาดูแลการบริหารงานวัดพระธรรมกายให้เกิดความเรียบร้อย ซึ่งชุดแรกคือ กรรมการที่ปรึกษามีพระเทพสุธี เจ้าคณะภาค 1 เป็นประธาน

ส่วนชุดที่สองเป็นคณะกรรมการกำกับดูแล มีพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน ซึ่งคณะกรรมการทั้งสองชุดนี้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล และให้คำปรึกษา ต่อรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎมหาเถรสมาคม และกฎหมาย โดยสามารถให้คำแนะนำ และสั่งการไปยังรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้ตามกรอบข้อกฎหมาย และกฎมหาเถรสมาคม

พ.ต.ท.พงศ์พร กล่าวว่า การตั้งกรรมการทั้งสองชุดเพื่อให้การปกครองวัดพระธรรมกายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้ มส.ยังรับทราบแนวทางที่ดีเอสไอ เสนอมาเพื่อแก้ไขปัญหากรณีวัดพระธรรมกายด้วย โดยข้อเสนอของดีเอสไอมีดังนี้ 1. เสนอหัวหน้า คสช. พิจารณายกเลิกข้อ 9 ของคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 5/2560 ลงวันที่ 15 ก.พ. 60 เรื่องมาตรการให้อำนาจกำหนดพื้นที่ควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย กรณีกำหนดให้พื้นที่วัดพระธรรมกาย และพื้นที่โดยรอบวัดพระธรรมกาย ซึ่งในการดำเนินการหลังจากนี้ดีเอสไอ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีหมายจับของศาล จะจัดชุดปฏิบัติการเพื่อติดตามจับกุมพระธัมมชโย โดยใช้ปฏิบัติการด้านข่าวและการสืบสวน

2. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณวัดพระธรรมกายและพื้นที่โดยรอบวัดพระธรรมกาย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานกองอำนวยการร่วมฯ มีเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นที่ปรึกษา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี เป็นกรรมการ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี เป็นกรรมการและเลขานุการ มีภารกิจสำคัญในการสอดส่องดูแลความเรียบร้อยและการดำเนินการของวัดพระธรรมกายและมูลนิธิวัดพระธรรมกาย ให้เป็นไปตามกฎหมายและพระธรรมวินัย รวมทั้งปฏิบัติการด้านการข่าวเกี่ยวกับพระธัมมชโย

3. ในการดูแลความสงบเรียบร้อยพื้นที่ ต.คลองสอง และต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มอบหมายให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยของฝ่ายทหาร 4. มอบหมายกระทรวงมหาดไทย ตรวจสอบการดำเนินการของมูลนิธิวัดพระธรรมกายว่า เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่

5. มอบหมายกระทรวงการคลัง ตรวจสอบด้านการเงิน และการชำระภาษีของมูลนิธิวัดพระธรรมกาย ว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ 6. มอบหมายพศ.เสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อตรวจพิจารณาแนวทางการสอนและเผยแพร่ของวัดพระธรรมกาย และมูลนิธิวัดพระธรรมกาย รวมทั้งพระภิกษุของวัดพระธรรมกาย ว่าขัดต่อพระธรรมวินัยหรือไม่

7. มอบหมายกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ติดตาม เฝ้าระวัง การเผยแพร่ข้อความที่เป็นการยุยง ปลุกปั่นให้มีการต่อต้านการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายในกรณีของวัดพระธรรมกายบนระบบคอมพิวเตอร์

8. มอบหมายกสทช.ดำเนินการปิดกั้นหรือยกเลิกการให้ประกอบกิจการระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม ดีเอ็มซี จนกว่าจะมีการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม

9. มอบหมายผบ.ทบ. สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่ช่วยดูแลความสงบเรียบร้อยโดยรอบพื้นที่วัดพระธรรมกาย ซึ่งแนวทางของดีเอสไอดังกล่าว มส.ได้รับทราบ

ส่วนที่เสนอให้ พศ.ตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อตรวจพิจารณาแนวทางการสอนและเผยแพร่ของวัดพระธรรมกาย และมูลนิธิวัดพระธรรมกายนั้น ทางมส.ยังไม่ได้มีมติอะไร อย่างไรก็ตาม จากนี้พศ.จะมีการพิจารณาเพื่อดำเนินการต่อไป.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่

เจ้าคณะใหญ่หนกลาง สั่งตั้งกรรมการ 2 ชุด ดูแลวัดพระธรรมกาย มส.รับทราบแนวทางดำเนินการของดีเอสไอ จ่อยกเลิกคุมพื้นที่วัด 30 มี.ค. 2560 17:12 30 มี.ค. 2560 19:13 ไทยรัฐ