วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พาณิชย์จ่อถกร่วมสหรัฐฯ หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจแบบวินวิน

พาณิชย์จ่อถกร่วมสหรัฐฯ หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจแบบวินวิน

  • Share:

ไทย เตรียมประชุมร่วม สหรัฐฯ 3 เม.ย.นี้ หาแนวทางทำหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจแบบ win win คาดอาจเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐ-รัฐ รัฐ-เอกชน หรือ เอกชน-เอกชน

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 60 นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า วันที่ 3 เม.ย.นี้ ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะมนตรีภายใต้กรอบความตกลงการค้าและการลงทุนไทย-สหรัฐฯ ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ประจำปี 60 ถือเป็นการหารืออย่างเป็นทางการครั้งแรกกับสหรัฐฯ ภายใต้รัฐบาลใหม่ของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดยไทยจะถือโอกาสหารือถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างกันในลักษณะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ ที่ทั้ง 2 ฝ่ายสนใจและเป็นประโยชน์ร่วมกันแบบได้ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย (win win)

ทั้งนี้ อาจเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐ-รัฐ, รัฐ-เอกชน หรือเอกชน-เอกชน ครอบคลุมด้านการค้า การลงทุน การพัฒนาบุคลากร การใช้นวัตกรรม และการวิจัยพัฒนาในหลายสาขาอุตสาหกรรม ซึ่งสหรัฐฯ มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญ โดยจะช่วยให้ไทยสามารถต่อยอดอุตสาหกรรมให้ก้าวหน้า เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน และรักษาการเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานโลก

นอกจากนี้ จะหารือเกี่ยวกับนโยบายการค้า การลงทุนของสหรัฐฯ ภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับไทยในการกำหนดกลยุทธ์ด้านการค้า และการลงทุนในตลาดสหรัฐฯ ที่ต้องการสร้างงานในประเทศเพิ่มขึ้น รวมทั้งแนวทางความร่วมมือและแก้ไขอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน โดยเฉพาะเรื่องที่ไทยขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) เพิ่มเติมสำหรับสินค้าเครื่องเดินทาง ที่ไทยมีศักยภาพ และสามารถขยายการส่งออกไปสหรัฐฯ ได้เพิ่มขึ้น แต่ไทยอาจถูกตัดสิทธิ

ขณะเดียวกัน ไทยจะแจ้งให้สหรัฐฯ ทราบถึงการแก้ปัญหาด้านต่างๆ ของไทยที่มีความคืบหน้า และมีประสิทธิผลมากขึ้น ทั้งในด้านทรัพย์สินทางปัญญา แรงงาน และการควบคุมการค้างาช้างภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (ไซเตส) ซึ่งรัฐบาลไทยให้ความสำคัญมาโดยตลอด

ทั้งนี้ สหรัฐฯ เป็นคู่ค้าอันดับที่ 3 ของไทย โดยในปี 59 การค้าไทยและสหรัฐฯ มีมูลค่า 36,551 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งไทยส่งออก มูลค่า 24,494 ล้านเหรียญฯ และนำเข้า มูลค่า 12,057 ล้านเหรียญฯ โดยไทยได้ดุลการค้ามาโดยตลอด

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้