วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประกาศราชกิจจาฯ ให้ 'น้องบิ๊กป้อม' พ้นที่ปรึกษา รอง ปธ.สนช.คนที่ 2

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ สนช.ให้ "พันธุ์พงษ์ วงษ์สุวรรณ" พ้นตำแหน่งที่ปรึกษารองประธาน สนช.คนที่ 2

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 มี.ค.60 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เรื่องข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองพ้นจากตําแหน่ง ว่า ตามที่ได้มีประกาศ สนช.เรื่องแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ลงวันที่ 5 ก.ย.2557 แต่งตั้งให้ นายพันธุ์พงษ์ วงษ์สุวรรณ เป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตําแหน่งที่ปรึกษารองประธานสนช.คนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค.2557 เป็นต้นไปนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 10 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ประกอบกับมาตรา 4 และมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ.2554 จึงให้นายพันธุ์พงษ์ พ้นจากการเป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตําแหน่งที่ปรึกษารองประธานสนช.คนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2560 เป็นต้นไป.

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ สนช.ให้ "พันธุ์พงษ์ วงษ์สุวรรณ" พ้นตำแหน่งที่ปรึกษารองประธาน สนช.คนที่ 2 30 มี.ค. 2560 15:31 30 มี.ค. 2560 16:09 ไทยรัฐ