วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกต.วางยุทธศาสตร์ 4.0 เดินหน้าเลือกตั้งมีคุณภาพ

"สมชัย" แจงยุทธศาสตร์ กกต. 20 ปี มุ่งสู่ 4.0 รับเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ เป็นทางออกของประเทศ วอนทุกภาคส่วนช่วยกัน...

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 60 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านบริหารกลาง บรรยายหัวข้อ "ยุทธศาสตร์ กกต. 20 ปี" ให้กับผู้บริหารระดับสูงของ กกต.โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า การวางยุทธศาสตร์ กกต. คือเส้นทางที่จะชี้ว่า กกต.จะเดินไปทางไหน ได้วางยุทธศาสตร์ กกต. 4.0 ไว้ คือ 1.0 การเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว 2.0 การเลือกตั้งที่สามารถอำนวยความสะดวก มีช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับข่าว ประชาชนสะดวกในการเดินทางเพื่อไปยังหน่วยเลือกตั้ง และประชาชนที่อยู่ต่างประเทศสามารถเลือกตั้งได้ทางอินเทอร์เน็ต และยังมีการขยายเวลาในการใช้สิทธิเลือกตั้ง กกต.พยายามทำอยู่ ซึ่งข้อนี้สามารถพัฒนาได้ 3.0 การเลือกตั้งสุจริต และเที่ยงธรรม ถือเป็นโจทย์ที่ยาก เพราะสังคมคาดหวังไว้สูง 4.0 การเลือกตั้งต้องมีคุณภาพและเป็นทางออกของประเทศ เป็นโจทย์ที่ยากที่สุด

ทั้งนี้ทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน ไม่เพียงแค่ กกต.ต้องเริ่มตั้งแต่กระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย รวมถึงพระ ก็ต้องช่วยกันให้สติคนในสังคม เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างมีคุณภาพ.

"สมชัย" แจงยุทธศาสตร์ กกต. 20 ปี มุ่งสู่ 4.0 รับเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ เป็นทางออกของประเทศ วอนทุกภาคส่วนช่วยกัน 30 มี.ค. 2560 12:36 ไทยรัฐ