วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กป้อม' ถก จีบีซี 'ไทย-กัมพูชา' พัฒนาชายแดน ความมั่นคง 2 ประเทศ

"บิ๊กป้อม" ร่วมประชุม จีบีซี "ไทย-กัมพูชา" พัฒนาชายแดนสองประเทศ ให้มีความสงบ-มั่นคง ย้ำไทยพร้อมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการศึกษา

เมื่อวันที่ 30 มี.ค.60 พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า เมื่อ 30 มี.ค. 60. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนรม.และรมว.กห. ได้นำคณะ ประกอบด้วย ผบ.หน่วยขึ้นตรง กห. ผบ.เหล่าทัพ และผบ.ตร. เข้าพบและหารือกับ พล.อ.เตียบันห์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมกัมพูชา พร้อมคณะ ณ โรงแรมสุขขา แองกอร์ จังหวัดเสียมราฐ ด้วยบรรยากาศการพูดคุยที่อบอุ่นและมีมิตรไมตรี

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวยืนยันถึงความตั้งใจและความปรารถนาดีของไทยที่จะร่วมพัฒนาชายแดนของทั้งสองประเทศ ให้มีความสงบ มั่นคง และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยร่วมพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กันไป เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศอย่างเท่าเทียมกัน และย้ำว่าไทยพร้อมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการศึกษา รวมทั้งกิจกรรมระหว่างกันในทุกระดับที่สามารถทำได้ พร้อมทั้งเสนอให้มีฮอทไลน์ ในการติดต่อประสานงานกันระดับต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทันทีและลดความเข้าใจที่อาจคลาดเคลื่อนระหว่างกัน

ขณะเดียวกัน พล.อ.เตียบันห์ ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทย ที่สนับสนุนช่วยเหลือแก้ปัญหาและดูแลการจัดระเบียบแรงงานกัมพูชาที่อยู่ในไทย ให้ได้รับความสะดวกและได้รับความคุ้มครองสวัสดิภาพแรงงาน สำหรับการทำงานของเจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดนระดับต่างๆ ขอให้มีการประสานงานกันโดยตรงอย่างใกล้ชิด พร้อมกล่าวย้ำว่า ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-กัมพูชา ในปัจจุบันถือว่าอยู่ในจุดที่ดีที่สุดที่ผ่านมา และขอให้ร่วมกันรักษาความสัมพันธ์ที่ดีเช่นนี้ตลอดไป หลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายได้ร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 12 โดยมี พล.อ.ประวิตร และพล.อ.เตียบันห์ เป็นประธานร่วมทั้งสองฝ่าย เพื่อร่วมแสดงความยินดีต่อพัฒนาการความสัมพันธ์และความร่วมมือของหน่วยงานความมั่นคง และกองทัพทั้งสองประเทศที่มีความแน่นแฟ้นใกล้ชิดกัน รวมทั้งความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานในการรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงปลอดภัยพื้นที่ชายแดนร่วมกัน ในด้านต่างๆ เช่น จุดผ่านแดนและการสัญจรข้ามแดน ความร่วมมือด้านแรงงาน ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานความมั่นคงของไทย กับหน่วยทหารและตำรวจของกัมพูชาในพื้นที่ชายแดน ความร่วมมือด้านการเกษตร ความร่วมมือด้านสาธารณสุขและความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งภาพรวมมีพัฒนาการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

พร้อมทั้งเห็นชอบร่วมกันให้มีการแลกเปลี่ยน ศิลปวัฒนธรรมและกีฬาระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ร่วมกันฝึกบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ชายแดน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาพอเพียง รวมทั้งเพิ่มความร่วมมือโครงการหมู่บ้านสีขาว เพื่อสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน ทั้งสองฝ่ายเสนอให้จัดการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา (Border Peacekeeping Committee) โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดของทั้งสองประเทศ เป็นประธานร่วม และฝ่ายกัมพูชาเสนอให้มีการติดต่อประสานงานระหว่าง สำนักงานประสานงานทางทะเล กัมพูชา-ไทย ผ่านกรมกิจการชายแดนของทั้งสองประเทศ

ทั้งนี้ ในภาพรวมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย-กัมพูชา ครั้งนี้ เป็นการยืนยันถึงมิตรภาพที่แน่นแฟ้นของรัฐบาลทั้งสองประเทศในปัจจุบัน โดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นใกล้ชิดกัน และจริงใจระหว่างหน่วยงานความมั่นคงและกองทัพของทั้งสองประเทศ ที่ดำรงความมุ่งมั่นเปลี่ยนพื้นที่ชายแดนให้เป็นพื้นที่แห่งสันติภาพ ที่มีเสถียรภาพความมั่นคงและสงบสุขร่วมกันอย่างเท่าเทียม

"บิ๊กป้อม" ถก จีบีซี "ไทย-กัมพูชา" ร่วมพัฒนาชายแดนสองประเทศ ให้มีความสงบ-มั่นคง ย้ำไทยพร้อมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการศึกษา 30 มี.ค. 2560 12:10 30 มี.ค. 2560 13:06 ไทยรัฐ